Gå til innhold

Norturas anlegg er i drift igjen

Aktiviteten ved Norturas anlegg normaliseres gradvis etter data-angrepet 21.desember. Nå slaktes og skjæres det over hele landet.

Nortura Egersund produksjon av kjottdeig no01448 Foto Gunnar Klingwall

- Med midlertidige løsninger på plass er vi i ferd med å komme i tilnærmet full produksjon igjen. Dyr og egg kommer nå inn til alle våre anlegg, og det er gledelig å se at vi gradvis normaliserer driften. Vi er nå godt i gang med slakting, skjæring og foredling av både rødt kjøtt, hvitt kjøtt og egg. Det kan oppstå uregelmessigheter i oppstartfasen, men vi arbeider for at bønder og kunder i minst mulig grad skal bli berørt, sier konsernsjef i Nortura Anne Marit Panengstuen.

Nortura vil allerede tidlig i januar være i full produksjon når det gjelder slakting, skjæring, videreforedling, ordre og ekspedisjon, men har fremdeles enkelte leveringsutfordringer og vil jobbe med å ta igjen etterslep.

Berømmer ansatte

Anne Marit Panengstuen berømmer ansatte som har arbeidet dag og natt gjennom romjulen for å unngå at det oppstår mangelsituasjoner i markedet.

- Jeg ønsker å rette en stor takk til dere som har bidratt til at vi raskt har lykkes i å komme opp med løsninger som kan erstatte de ordinære i en periode fremover. Vi håper på forståelse for at man må forvente noe uforutsigbarhet i innkjøringsfasen med midlertidige systemer, sier Panengstuen.

Det er også etablert midlertidige løsninger mot bønder (råvareleverandør) og kunder som erstatter ordinære innmeldings-, ordre-, ekspedisjons- og faktureringsløsninger.

Dyrevelferd er prioritert

Slakting og livdyrhandel ble gjenopptatt fra mandag 3. januar. Produsenter som ikke fikk levert som planlagt i julen har blitt prioritert. Dyrevelferd har også ligget grunn for prioriteringen i første fase.

– Dyrevelferden er det viktigste i en slik situasjon. Selv om vi koblet ned alle våre systemer slaktet vi dyr som sto på fjøsene i våre anlegg før jul. God dialog og rådgivning med bøndene har bidratt til at besetninger på gårdene ble ivaretatt. I noen tilfeller flyttet man dyr til ledige husdyrrom hos andre Norturaprodusenter for å unngå situasjoner med for liten plass, sier konsernsjefen.

Kylling og kalkun ble slaktet tilnærmet som normalt i hele perioden.

Det arbeides parallelt med gjenopprettingen av de ordinære produksjonsløsningene, men det er uvisst hvor langt tid dette vil ta. Produksjonssystemet (SAP) er ikke påvirket av hackerangrepet.

Nortura oppdaget dataangrepet tidlig, og har derfor kunne begrenset skadene på systemet.

- Vi har gode beredskapsplaner, som ble aktivert da vi ble gjort kjent med angrepet. Det har begrenset skaden. Hell i uhellet er at vi i 2021 gjennomførte en beredskapsøvelse med et likende scenario, sier Panengstuen.

Hackerne har så langt man er kjent med ikke lyktes i å kryptere systemene.