Gå til innhold

Nortura tilbakekaller panerte varer og posteier

Nortura tilbakekaller avgrensede partier av ulike posteier og panerte varer. Årsaken er funn av etylenoksid i ett av tilsetningsstoffene, xanthan gum, som brukes i produktene. Oversikt over hvilke produkter tilbakekallingen gjelder finner man nederst i saken.

Produkter sept21 D

Nortura tilbakekaller avgrensede partier av ulike posteier og panerte varer. Årsaken er funn av etylenoksid i ett av tilsetningsstoffene xanthan gum som brukes i produktene. Oversikt over hvilke produkter tilbakekallingen gjelder finner man nederst i saken.

Produktene kalles tilbake etter pålegg fra Mattilsynet. Studier har vist at etylenoksid kan være gentoksisk og EU/EØS har derfor forbudt bruk av etylenoksid i matproduksjon. Inntak av et produkt som inneholder etylenoksid utgjør ikke noen akutt helsefare. Etylenoksid skal likevel ikke være til stede i maten fordi inntak over tid kan gi økt risiko for alvorlige helseskader. Mer informasjon om etylenoksid er tilgjengelig på www.mattilsynet.no og www.matportalen.no

Forbrukere som har noen av disse produktene, bes kaste disse i restavfallet eller returnere produktene til butikken de er kjøpt i for refusjon. Hvis du har flere spørsmål om retur av produkter, så kan du ta kontakt med Norturas Forbrukersenter på telefon: 955 18 300 eller epost: forbrukersenter@nortura.no.

Tilbakekallingen gjelder kun produkter med holdbarhetsdatoene som er listet opp under.

Tilbakekallingen gjelder følgende produkter:

Kylling nuggts 5x500Prior Nuggets og KyllingpinnerPrior ostepanetterPosteier 1Posteier 2

Kontaktpersoner:

Hanne Steen, Direktør Trygg Mat og Dyrevelferd, epost: hanne.steen@nortura.no, tlf: 959 37 983

Anette Ivsett, Kommunikasjonsrådgiver, epost: anette.ivsett@nortura.no, tlf: 932 08 783