Gå til innhold

Nortura tar grep for å sikre god dyrevelferd

Nortura har besøkt alle sine slaktegrisprodusenter for å gjennomgå rutiner og sikre dyrevelferd.

Brit Tove krekling koser med griser. Foto: Nortura/Rune Bendiksen

– Det har vært en omfattende jobb, alle våre rådgivere og veterinærer har vært ute i grisehus i hele landet. Gjennomgangen har hatt førsteprioritet, sier Norturas visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen i et intervju med Nationen. De omtalte nylig flere av tiltakene Nortura har satt i verk for å sikre god dyrevelferd.

Gårdsbesøkene er ett av tiltakene som er gjort etter at Mattilsynet la fram en rapport som avdekket svikt på dyrevelferd hos slaktegrisproduktsenter. Nortura har under besøkene tatt utgangspunkt i regelverket for dyrevelferd med mange av sjekkpunktene til Mattilsynet.

– Mange bønder sørger for at dyrene har det veldig bra i grisehusene, andre trenger veiledning og råd for hva de kan gjøre bedre. Noen få produsenter har fått spørsmål om de vil gjøre noe med problemet eller om de vil avvikle, sier Wittussen og understreker at målet ikke er å presse noen ut, men å hjelpe.

Nortura kan kreve innsyn
I februar varslet Nortura at de ikke ønsker å sette inn dyr hos produsenter med dårlig dyrevelferd. Ifølge nye leveringsbetingelser med alle leverandørene, kan Nortura nå kreve innsyn i grisehusene ved mistanke om dårlig dyrevelferd.

– Denne systematiske oppfølgingen har vi ikke hatt før, og blir viktig i arbeidet med å fange opp dårlig dyrevelferd. Dette er ikke et skippertak, men et varig løft opp til et bedre nivå, sier visekonsernsjefen.

Dersom Nortura blir oppmerksomme på tilfeller med alvorlig svikt i dyrevelferd, varsles alltid Mattilsynet.

Nye retningslinjer
I høst innføres det nye retningslinjer som knyttes til varsling og oppfølging hvis det oppdages forhold som kan tyde på mangelfull dyrevelferd. Registrering og statistikk fra slaktelinjene skal også kunne fange opp besetninger der dyrevelferden ikke er god nok.

Et nytt dyrevelferdsprogram for svin fra fagorganisasjonen Animalia trer også i kraft i januar. Dette innebærer at hver enkelt svinebonde skal ha årlige veterinærbesøk og registrere alle syke og skadde dyr og andre forhold i grisehuset i Helsegris-systemet.

I tillegg til innskjerping av de generelle kravene lanserte Nortura nylig nye Gilde Edelgris – der man ytterligere løfter dyrevelferden til grisen utover kravene i det offentlige regelverket.