Gå til innhold

Nortura PROFF vant anbud om å levere til norske sykehus

Nortura skal levere både rødt- og hvitt kjøtt til sykehus og helseforetak i hele Norge i minst 2 år fremover.

Eldregull Karbonader med løk2

– Dette er en avtale vi er veldig stolte av å ha landet, spesielt siden kvalitet her ble vektet høyere enn pris. Det bekrefter at vi har den beste kvaliteten på våre produkter og at vi er konkurransedyktige i markedet, sier Hilde Klerck-Nilssen, konstituert salgsdirektør i Nortura PROFF.

Rammeavtalens varighet er 2 år, med opsjon for oppdragsgiver med ytterligere 1+1 år, totalt maksimalt 4 år. Avtalen om levering av rødt kjøtt hadde Nortura også i forrige anbudsperiode, mens levering av hvitt kjøtt er nytt.

Sykehusinnkjøp er, sammen med Forsvaret, det største anbudet Nortura PROFF har i offentlig sektor. De er eid av Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

- Det er utrolig viktig for oss å få tilslag på dette anbudet, sier Hilde Klerck-Nilssen. Den sikrer oss et stort volum, samtidig som vi har mulighet til å vokse ytterligere på hvitt kjøtt.

Kjedesjef for offentlig sektor i Nortura PROFF, Johnny Hundershagen, har sammen med kommersiell avdeling stått for mesteparten av arbeidet med Norturas svar på anbudskonkurransen.

- Her er det lagt ned mange arbeidstimer og mye godt arbeid, jeg vil kalle det en lagseier for hele Nortura. Vi ønsker å takke alle som har bidratt.

Produktkvalitet er en viktig dimensjon for Sykehusinnkjøp. Som en ledende aktør, leverer Nortura toppscore på kvalitet, noe som var svært viktig for å få avtalen.

Anbudet er også et viktig utgangspunkt for videre produktutvikling til det offentlige markedet. Det siste året har Nortura PROFF lansert en egen serie med konsistenstilpassede produkter for pasienter med tygge- og svelgevansker. Serien «Eldregull» er basert på norsk kjøtt, består av 3 typer stek i geleringsform og er spesielt tilpasset institusjonsmarkedet. Avtalen med Sykehusinnkjøp vil være en viktig faktor for å lykkes med disse produktene.