Gå til innhold

Nortura og Too Good To Go reddet nesten 39 000 poser med mat

Overskuddsvarer fra serveringsmarkedet kom forbrukerne til gode i 2020. Tiltaket har bidratt til å redusere matsvinn.

Nortura Sarpsborg

I løpet av fjoråret reddet Nortura og brukerne av appen Too Good To 38.989 poser med overskuddsmat.

-Da restauranter og hoteller stengte ned i mars, satt Nortura med mye overskuddsmat som skulle vært solgt til restaurant- og storkjøkkenmarkedet. Mye av dette ble i stedet ble solgt gjennom Too Good To Go. I tillegg selges det også en del andre produkter via appen, for eksempel produkter som er i ferd med å gå ut på dato, forklarer bærekraftsjef i Nortura, Cecilie Hultmann.

26.644 av posene er reddet hos Nortura Sarpsborg, Norges største påleggsfabrikk. 11.979 er reddet hos Nortura Tønsberg og resten hos Nortura Forus og Nortura Egersund.

Reduksjonen i matsvinn tilsvarer et utslippskutt på 97,5 tonn CO2-ekvivalenter, ifølge Too Good To Go.

- Kommer andre til gode

- Det er viktig å unngå matsvinn, og når situasjonen har vært sånn som den har vært i 2020 så er det fint at dette kan komme andre til gode, sier Hultmann.

Nortura har samarbeidet med Too Good To Go i tre år.

- Det er flott å se innsatsen som gjøres både av Nortura og folk flest, og at Too Good To Go blir brukt som et verktøy i arbeidet med å bekjempe matsvinn. Tallene er et bevis på at det fungerer. Etterspørselen i lokalmiljøet er høy, og posene blir gjerne solgt med én gang de legges ut i appen, sier Ann-Kristin Raknes Pfründer, daglig leder i Too Good To Go Norge.

Ambisiøse klimamål

Nortura har gjennom matbransjens avtale med Regjeringen forpliktet seg til å halvere matsvinnet i sin produksjon innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål og EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi.

- Nortura har valgt å gå lenger enn vår forpliktelse overfor regjeringen og vil redusere matsvinnet med 60 prosent innen 2030. Det handler ikke bare om å mat som går ut på dato, vi har over mange år arbeidet med å redusere svinn fra produksjonsprosessene våre og vil forbedre presisjon og planlegging ytterligere fremover slik at minst mulig går til spille, sier Hultmann, og legger til:

- Utover det jobber vi med å gjøre anleggene våre 100 prosent fossilfrie, benytte mer bærekraftig emballasje og vi vil kutte 80 prosent av utslippene fra transport innen 2030. Nortura skal gå foran for å utvikle en bærekraftig matindustri basert på sirkulærøkonomiske idealer, samtidig som skal bidra til klimasmart gårdsproduksjon.