Gå til innhold

Nortura med i nytt initiativ for bærekraftig matproduksjon og forbruk

Fem tiltak til varige og bærekraftige endringer innen norsk matproduksjon ble 24.august presentert for landbruksminister Olaug Bollestad. Bak initiativet står NorgesGruppen, TINE, Bama, Yara, Coca-Cola, Nortura, PwC, Arntzen de Besche og NMBU, som har bidratt med faglig råd til arbeidet som er organisert gjennom Skift - Næringslivets klimaledere.

Landbruks og matminister Olaug Bollestad med Skiftnotat

-Samarbeid med andre aktører i verdikjeden er viktig når vi skal styrke bærekraften. Dette er et felles løft med alle aktørene involvert. Skal vi lykkes med Norturas mål om bli Norges mest bærekraftige matvareprodusent, må vi gjøre en innsats selv og en innsats i verdikjeden. SKIFT-samarbeidet er et slikt fellesløft og kommer til å bidra til at vi styrker vår konkurransekraft, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura om initiativet.

Aktørene har satt tydelige mål frem mot 2030, inngått felles forpliktelser og samtidig uttalt tydelige forventninger til myndighetene for å kunne akselerere det grønne skiftet.

- Tiltakene er handlingsorienterte og utgjør en markant forskjell, sier konsernsjef i NorgesGruppen Runar Hollevik, som har ledet arbeidsgruppen.

Fem grep for varig endring
Virksomhetene vil gjennom felles initiativer bidra til konkrete og varige systemiske endringer i matsystemet, kutte klimagassutslipp og samtidig styrke konkurransekraften for norsk matproduksjon. Aktørene har satt seg mål og forpliktelser innen:

1. Matsvinn – halvere matsvinnet i verdikjeden med minimum 50 prosent senest innen 2030, og minimum halvparten av dette før 2025

2. Emballasje – Sørge for at all ny plast skal være 100% materialgjenvinnbar og bestå av minst 30% resirkulert plastmateriale innen 2025

3. Ressurser – fornybare og sirkulære løsninger. Kun benytte fornybar energi innen utgangen av 2030

4. Maten – kosthold i tråd med kostrådene. Restråvarer og matavfall skal ikke gå til forbrenning, med mindre det er nødvendig av trygghetshensyn

5. Teknologi – for et mer bærekraftig matsystem. Endre produksjonsmetoder og ressursbruk i en mer bærekraftig retning

- Det er viktig for oss at vi følger opp dette initiativet gjennom endring av vår egen virksomhet. Alle må bidra om vi skal klare å nå målene om et mer bærekraftig matsystem. Politikerne setter rammene, men næringslivet både kan og vil gå foran, noe dette samarbeidet viser, sier Hollevik.

Nortura er i sluttfasen av arbeidet med bærekraftstrategi, og vil gjennom denne setter kursen for videre vekst på et bærekraftig næringsgrunnlag.

-Vi skal produsere mat på naturens premisser og med utgangspunkt i det norske arealgrunnlaget. Det innebærer at eggene og kjøttet må produseres slik at jorder, gårder og fabrikker kan overlates til neste generasjon i bedre stand enn når vi overtok dem. Bærekraftstrategien blir klar i løpet av høsten og vil sette kursen for veksten videre, sier Panengstuen om Nortura vei videre.

Skiftnotatet mat og landbruk kan leses i sin helhet her: (LINK til rapport)

- Det grønne skiftet går for sakte i Norge og vi i næringslivet frykter at det vil påvirke vår konkurransekraft, sier Bjørn Kjærand Haugland, som leder næringslivsorganisasjonen Skift.

Med dette initiativet vil vi akselerere samarbeidet på tvers av sektorer og beskriver konkrete tiltak og systemiske endringer vi mener må på plass i verdikjeden for mat i årene frem mot 2030.