Gå til innhold

Nortura lanserer sin samfunnsrapport

I dag lanserer Nortura sin digitale samfunnsrapport. Den skal vise hvordan vi jobber på områder som dyrevelferd, helse og bærekraft. Og hva vi betyr for Norge.

Samfunnsrapport2017

Nortura er en av Norges største matprodusenter, med sterke merkevarer som Gilde og Prior. Vi har drøyt 5200 medarbeidere, produserer 245 millioner kilo norsk mat i året, omsetter for 23,5 milliarder og har 18 500 bønder som eiere.

Da betyr det noe hvordan vi produserer maten, hvordan vi behandler våre medarbeidere og dyra som kommer til oss, hvordan vi bidrar på kosthold og helse, miljø, matsvinn, industri 4.0 og mye annet.

- Vi har en omfattende virksomhet som berører mange av de store samfunnsdebattene. Det skulle bare mangle at vi ikke tålte å bli kikket i kortene, sier kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen.

- Vi vet en god del om hvilke forventninger som stilles til oss. Vårt håp er at åpenhet om vårt arbeid, våre ambisjoner og utfordringer, vil gjøre folk mer bevisste og trygge i sine valg. Hvis vi får folks tillit på dette lover vi masse matglede tilbake! Det er vår samfunnskontrakt, sier Flø Skagen.

Rapporten er bygget opp som en brukervennlig og levende rapport, med animasjoner, filmer og nøkkelinfo for å sikre god forståelse hos et bredest mulig publikum.

Hele samfunnsrapporten kan du se her:

www.nortura.no/samfunnsrapport

Noen fakta fra Norturas samfunnsrapport 2017:

Verdiskaping

 • Nortura legger igjen 4,8 milliarder i skatter og avgifter i kommuner over hele landet. Dette er penger som kan brukes til velferd og vekst i mange lokalsamfunn.
 • Vi betaler ut 9,6 milliarder til bøndene, og handler for 3,4 milliarder fra bedrifter over hele Norge.
 • Nortura bidrar til at lokalmat kan blomstre: Økning fra 142 til 673 nisjeprodusenter (2012- 2017). Dette er bønder som leverer dyr til slakt hos Nortura, men driver sin egen lokalmatproduksjon.

Helse

 • Norgesmester i nøkkelhull: 275 produkter.
 • 1338 tonn salt fjernet fra produktene.
 • Jobber med å redusere rundt 600 tonn mettet fett.
 • Ingen alvorlige matsmittesaker i 2017.

Bærekraft

Innen 2030:

 • 70 prosent av all emballasje skal være miljøvennlig.
 • Vi skal redusere matsvinn med 60 prosent.
 • Vi skal redusere Co2-utslipp fra transport med 50 prosent.
 • Vi skal redusere fossilt utslipp fra våre fabrikker med 80 prosent.

Dyrevelferd

 • Vi har gjennomført Etisk Regnskap på våre slakterier i 18 år
 • Ingen slakterier skal skåre dårligere enn A eller B. Status 2017: A = 60 prosent. B = 40 prosent.
 • Egen dyrevernansvarlig på alle slakterier
 • Innført trivsels- og velferdstiltak for alle kyllinger
 • Tar ikke i mot dyr fra gårder som ikke har god nok dyrevelferd