Gå til innhold

Nortura løfter dyrevelferden til Gilde-grisen

Gjør tiltak i volumproduksjonen. - Det er der det monner, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Griseløftet

I dag lanseres nye Gilde Edelgris. Grisene har fått mer plass og flere muligheter for lek, aktivitet og avslapning. Lanseringen er et resultat av prosjektet Nortura har kalt for griseløftet.

- Dette er en stor satsning. Er det noen som har mulighet til å gjøre tiltak som monner er det vi som landets største svineprodusent. Målet er at 300 000 gris skal bli en del av dette i løpet av det første året, og på sikt at all gris som selges under Gilde skal oppfylle de nye kravene, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg og legger til;

- Mange av våre svineprodusenter har lenge gjort ekstra tiltak for dyrevelferden, og er glade for å endelig kunne formidle dette gjennom en egen produktserie. 

De nye dyrevelferdskravene innebærer at grisene får 15 prosent mer plass, tildelt aktivitets- og rotemateriell to ganger daglig, og at det til enhver tid vil være rikelig med strø slik at all gris kan ligge tørt og lunt. Bøndene som leverer til Gilde Edelgris har vært gjennom en egen kontroll av produksjonsforholdene, og velferdstiltakene skal sikres ved hjelp av tettere oppfølging av besetningene og større krav til dokumentasjon fra bonden.

- Vi vil kun godta griser med krøll på halen, da dette er et tegn på god trivsel i grisebesetningene. Det betyr at griser med anmerkinger på halen vil plukkes ut av varestrømmen på slakteriet, og at bonden dermed må gjøre det han eller hun kan for å holde grisene sine fornøyde, sier Kolberg.

Ny dyrevelferdsskala

Denne uken kommer de nye Gilde Edelgris-produktene i butikk. Produktene er merket med en ny dyrevelferdsskala som skal gjøre det enklere for forbruker å vite hva som ligger bak.


DyrevelferdsmerkingDyrevelferdsmerking2

Veterinær og fagsjef i Nortura, Ingrid Melkild, forklarer grunnlaget for rangeringen;

– Det norske regelverket er allerede blant verdens strengeste og på flere områder strengere enn regelverket i EU. I kravene for Gilde Edelgris har vi strukket oss enda lenger enn det norske regelverket. Når utgående gris er plassert på høyeste nivå på skalaen, så reflekterer dette at den utegående grisen har mest muligheter til å utøve naturlig adferd.

Målet med prosjektet griseløftet er å løfte volumproduksjonen og derfor har Gilde Edelgris blitt lagt til nivå tre.

– Over 99 prosent av alle norske griser holdes i innendørs driftssystemer og det er disse vi har valgt å konsentrere oss om når vi skulle gjøre tiltak som monner. 

Artikkelen ble publisert i forbindelse med en lansering i 2018