Gå til innhold

Nortura inviterer til dialogmøte 25. oktober: Kjøtt og klima - en motsetning?

Dialogmote endelig1

For første gang presenteres norske utslippstall for kjøtt og egg - Hva er egentlig klimapåvirkningen fra norske husdyr? Og er kjøttkutt beste løsning for å nå klimamålene? 

Onsdag den 25 oktober inviterer Nortura til vårt fjerde dialogmøte om bærekraft og matproduksjon, denne gangen med fokus på klima. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen innleder møtet, etterfulgt av Norsk institutt for bærekraftforskning (NORSUS), som for første gang vil presentere norske utslippstall for egg og kjøtt (LCA-analyser). Deretter presenterer vi en håndfull innovasjonsprosjekter fra landbruket, der målet er å kutte utslipp fra vår produksjon. Til sist samler vi et ekspertpanel til dialog; Hva er samfunnets forventninger til Nortura? Og hvor går veien videre? 

Bakgrunn 

Matproduksjonen står for en betydelig del av verdens klimautslipp. Skal vi nå Parisavtalens mål om å begrense oppvarmingen til 1,5C, forutsetter det at alle tar ansvar. For Nortura innebærer det et direkte ansvar for vår industri og transport, men vi har også et ansvar for verdikjeden vår og for å bidra til at jordbruket lykkes med å redusere metan og lystgass fra husdyrproduksjon. 

Til nå har både norske utredninger og samfunnsdebatten om norsk kjøttproduksjon basert seg på internasjonale utslippstall - som antatt ligger en del høyere enn de norske. Samtidig blir det ikke tatt høyde for landbrukets og beitedyras rolle i å fange og lagre karbon, samt muligheten for å redusere biologiske utslipp av metan. Regnestykket er komplekst og må basere seg på korrekte og fullstendige tall om vi skal klare å sette inn effektive tiltak der det monner.

PÅMELDING: Arrangementet er gratis, men husk å melde deg på her
HVOR:
Mesh Youngstorget atrium, Møllergata 6, Oslo
NÅR:
25. oktober, kl. 09.00-11.00 (Kaffe og lett servering fra kl. 08.30)

08.30 - 09.00 Dørene åpner, kaffe og lett servering
09.00 - 09.10 Velkommen Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura
09.10 - 09.30 Innledning og samtale Klima- og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen, med spørsmål fra Kjell S. Rakkenes, konserndirektør for strategi, bærekraft og kommunikasjon i Nortura
09.30 - 09.45 Presentasjon av norske utslippstall for kjøtt og egg. Livsløpsanalyser (LCA) av Norturas verdikjede Hanne Møller, seniorforsker i NORSUS og Stine Samsonstuen, forsker ved NMBU og seniorforsker i NORSUS
09.45 - 10.20 Speed-dating med innovasjonsprosjekter for utslippskutt fra landbruket
Test av metanhemmere (3NOP) på Mære Landbruksskole Tove Jystad, utviklingsleder ved Mære landbruksskole
Resultater fra test av metanhemmere i Irland Dr. Stuart Kirwan B. Ag. Sc., PhD., Animal Bioscience Research Centre
MetanHUB Harald Volden, Dr. Agric, Professor II, Drøvtyggerfysiologi og ernæring, NMBU og Tine
Er biokull en løsning for å fjerne karbon? Einar Stuve, daglig leder Obio
Norsk kyllingfôr Franciska S. Steinhoff, Utviklingssjef fjørfefôr, Felleskjøpet Fôrutvikling
10.20 - 11.00 Panelsamtale og spørsmål fra salen Kristin Halvorsen, direktør ved Cicero Senter for klimaforskning, Ingrid Liland, nestleder i MDG, Egil Christopher Hoen, nestleder i Norges Bondelag, og Vilde Haarsaker, assisterende generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Moderator: Terje Sletnes, NHO Mat og drikke
Marthine Petersen Foto Erik Burås
Marthine Haugen Petersen
Senior kommunikasjonsrådgiver
marthine.petersen@nortura.no 905 03 021