Gå til innhold

Nortura innfører nye koronatiltak

Koronasituasjonen endrer seg stadig, og det krever at vi som kritisk samfunnsaktør fortløpende vurderer våre tiltak. Nortura og våre medarbeidere skal følge de råd og den veiledning som til enhver tid blir gitt av helsemyndighetene.

117593186 1824366264377762 7891766184597225750 n

Nortura har oppdatert sine retningslinjer for smittevern. Disse gjelder blant annet tiltak på kontorene våre, og testing av sesongarbeidere. Tiltakene som ble iverksatt på anleggene våre i mars videreføres og opprettholdes som de er.

Forsterker smitteverntiltak

Nortura innfører nye og strenge smitteverntiltak på kontorarbeidsplasser, slik at vi kan komme tilbake til en normalitet med større grad av fysisk tilstedeværelse på kontoret. Det er nødvendig at flere medarbeidere jobber fra Norturas lokaler i tiden fremover, og dette skal vi klare på en måte som sikrer et godt smittevern og en trygg arbeidsplass i tråd med nasjonale retningslinjer.

Smittevernstiltakene på kontor innebærer blant annet ekstra renhold, tilrettelegging og tydelige krav til avstand mellom ansatte, oversikt og regulering av hvem og hvor mange som er på kontoret, m.m. Det legges til rette for at medarbeidere som er avhengige av å bruke kollektivtransport til jobb kan unngå rushtiden, og de som kan gå, sykle eller kjøre til jobb oppfordres til dette.

Koronatester vikarer fra utlandet

Nortura har en samfunnskritisk rolle som innebærer at vi må opprettholde produksjonen også i en pandemi. Vi vil ha behov for innleid arbeidskraft i forbindelse med småfesesongen, og i den forbindelse blir det innført strenge smitteverntiltak og testing av vikarer fra andre land, eller personer som har vært i kontakt med smitte - i tråd med FHIs anbefaling. Dette gjøres for å unngå smitte på våre anlegg.

Som alternativ til innreisekarantene vil vikarer som kommer til Norge for å jobbe i Nortura bli testet før de får komme inn på våre anlegg. For å sikre en fleksibel testkapasitet har Nortura valgt å inngå et samarbeid med Stamina Helse, og vi har også vært i dialog med Fürst for å sikre analysekapasitet.

Viderefører tidligere tiltak

Nortura innførte i mars en rekke tiltak for å hindre at vi havner i en situasjon som kan gå ut over vår produksjonskapasitet. Flere av disse tiltakene videreføres. Det gjelder blant annet tiltakene vi har iverksatt i produksjon.

  • Fabrikker skal ikke ta imot eksternt besøk med mindre det er forretnings- og driftskritisk. Dette tiltaket har også en hensikt i å begrense bruken av verne- og engangsutstyr.
  • Vi har forsterket våre allerede strenge hygienerutiner og renhold på fabrikk. Det gjennomføres kontinuerlig renhold av alle berøringspunkter gjennom dagen.
  • Vi følger opp våre underleverandører når det gjelder leveranser av innsatsfaktorer som hygieneutstyr.
  • Vi sikrer god avstand mellom ansatte ved å ta ut bemanning, redusere tempo og forlenge arbeidstiden. Kritiske funksjoner står ikke på samme skift.
  • Vi har opprettet egne sluser inn på fellesområder.

Tiltakene har som mål å hindre smitteutbrudd og sikre produksjonskapasitet. Ifølge norske myndigheter er det ingen kjente tilfeller av smitte via kontaminert mat, importert mat eller emballasje.

Nortura takker alle ansatte for en fantastisk innsats hittil i dugnaden - sammen skaper vi en trygg arbeidsplass!