Gå til innhold

Nortura i mål med utfasing av karragenan (E407)

Alle produkter fra Gilde og Prior produseres nå uten tilsetningsstoffet karragenan.

Nortura 16 9gress80

Nortura har siden januar 2021 jobbet med å fase ut karragenan fra vår produksjon. Allerede innen sommeren 2021 lyktes vi blant annet med å fjerne tilsetningsstoffet fra alle våre posteier, og i juni 2022 var vi i mål med alle Prior-produkter. For noen av våre produkter har utfasingen vært mer utfordrende, men i oktober 2022 ble de aller siste produktene med karragenan produsert.

Bakgrunnen for utfasingen er at nyere forskning peker i retning av at karragenan kan ha en negativ effekt på tarmhelsen til mennesker. Selv om karragenan fortsatt er et lovlig tilsetningsstoff, mener Nortura at det ligger nok dokumentasjon til grunn for å være føre var ved dette tilfellet.

OBS: For å bruke opp gammel emballasje vil noen av produktene fra Gilde og Prior være merket med karragenan en stund fremover, selv om tilsetningsstoffet er fjernet fra produktet. Dette gjelder også enkelte produkters innholdsfortegnelser på nett, da disse følger produktemballasjen.