Gå til innhold

Nortura har nådd myndighetenes mål om halvering av matsvinn

Åtte år før fristen har Nortura nådd målet i Bransjeavtalen om matsvinn, og redusert matsvinnet med over 50 prosent. Det kommer frem av Norturas bærekraftrapport for 2022.

Paleggsproduksjon Nortura Sarpsborg no031834 Foto Pal Engh

I 2017 inngikk Nortura og en rekke andre bedrifter fra matbransjen, en samarbeidsavtale med myndighetene gjennom Tilslutningserklæringen i Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. Med det forpliktet Nortura seg til å halvere matsvinnet i virksomheten med 50 prosent innen 2030. Nortura har siden den gang redusert matsvinnet årlig, og oppnådde i 2022 en reduksjon på 52 prosent sammenlignet med 2017. Matsvinnet i 2022 utgjorde 0,54 prosent av Norturas totale matproduksjon.

Matvett, som er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn, håper Norturas resultater kan være til inspirasjon for andre.

- Vi anerkjenner det arbeidet Nortura har gjort og gratulerer med svært gode resultater. Nortura har jobbet aktivt med bransjeavtalen i mange år og er et godt forbilde for andre aktører, og vi håper Norturas gode resultater vil motivere flere virksomheter til å slutte opp om Bransjeavtalen. Matsvinn er et stort samfunnsproblem og skal vi få bukt med problemet krever det en systematisk tilnærming, sier Anne-Grete Haugen, som er daglig leder i Matvett.

Sikter mot nytt mål

- Vi er stolte over resultatene vi har oppnådd så langt, og ikke minst motiverte til å redusere matsvinnet ytterligere i årene som kommer. Vi har valgt å gå lenger enn forpliktelsen med myndighetene, og jobber mot målet om å redusere matsvinnet vårt med hele 80 prosent innen 2030, sier leder for bærekraft i Nortura, Cecilie A. Hultmann, og legger til;

- Matsvinn er et problem både fra et ressurs- og et miljøperspektiv. Det krever store mengder land, vann, energi og arbeidskraft å produsere mat – ressurser som er bortkastet når maten ender i søpla. Ifølge Miljødirektoratet er reduksjon av matsvinn et av de mest effektive klimatiltakene innenfor landbrukssektoren, og vår reduksjon på 1408 tonn i 2022 sammenlignet med 2017, tilsvarer hele 3862 tonn* CO2-ekvivalenter spart.

- Vi snur alle stener

Arbeidet med å redusere matsvinn i Nortura er en kontinuerlig prosess, hvor det jobbes med forbedringer i alle ledd – fra bondens ansvar for god dyrehelse, til renskjæring og råvareutnyttelse på produksjonsanleggene, og videre til produktutvikling, kundesamarbeid, prognosering og logistikk.

- Å jobbe for at minst mulig går til spille, ligger i ryggmargen til oss som jobber med matproduksjon. Parallelt med større investeringer og tiltak, jobber vi hele tiden med kulturbygging og kompetanseheving blant våre ansatte. For eksempel investerer vi i teknologi som gjør at vi kan sette mer presise prognoser, samtidig som vi gjør mindre justeringer som å finpusse teknikken til de ansatte i pølsemakeriet for å redusere antall tarmer som sprekker. Vi snur alle stener, sier Hultmann.

Samarbeid er avgjørende

I Norge i dag beregner man at matsvinnet fordeler seg med ca. 13 prosent fra jordbruk og fiske, ca. 19 prosent fra matindustrien, ca. 20 prosent fra dagligvare- og serveringsmarkedet, mens ca. 48 prosent av matsvinnet skjer hjemme i husholdningene. Nortura deltar aktivt i ulike næringssamarbeid for å få ned matsvinnet også i andre deler av verdikjeden.

- Vi går snart i gang med et prosjekt for å se på matsvinn av våre produkter ute hos forbruker, og sitter allerede i flere samarbeid der vi blant annet ser på ny teknologi for å forbedre produkters holdbarhet og bedre produktmerkingen. Når vi sitter igjen med overskuddsprodukter, er Matsentralen og Too Good To Go viktige samarbeidspartnere, forteller Hultmann.

Nortura deltar aktivt i FN initiativet Global Compact, og har dermed forpliktet seg til ti prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Administrerende direktør i UN Global Compact Norge, Kim Gabrielli, understreker viktigheten av samarbeid mellom det offentlige og private.

– Her har Nortura gjort en solid innsats, og det er bra at de nå setter enda høyere ambisjoner om matsvinn. 450 000 tonn mat kastes i Norge årlig, så det er stort potensial for kutt i hele verdikjeden. Dette viser også viktigheten av privat-offentlige samarbeid, som bransjeavtalen mellom myndighetene og næringslivet er ett eksempel på, sier Gabrielli.

*beregninger fra NORSUS for matindustrien.

I Nortura er det tre hovedkilder til matsvinn. Ca. 40 prosent av svinnet kommer fra feilproduksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om produkter med feil etikett, vakuumslipp eller spekemat med saltkrystallisering. Råvaresvinn utgjør også ca. 40 prosent. Dette kalles prosess-svinn og inkluderer dyr med skader eller sykdom, samt svinn i kjøttkvernene eller råvarer som faller på gulvet. De resterende ca. 20 prosent kommer av planleggingsfeil. Alle Norturas produkter lages basert på prognoser. Markedet krever et bredt produktsortiment, og noen produkter skal bare selges i visse kjeder – ofte også kun i visse perioder. Dette kan gjøre det utfordrende å planlegge riktig.

Myndighetene og en samlet matbransje inngikk juni 2017 en historisk samarbeidsavtale om redusert matsvinn. Målet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål. Avtalen er signert av fem departementer og tolv bransjeorganisasjoner. Partene er enige om felles innsats og reduksjonsmål for matsvinn i hele verdikjeden. Alle virksomheter inviteres til å tilslutte seg avtalen via en tilslutningserklæring og bidra til å nå målet gjennom tiltak i egen virksomhet og i samarbeid med andre. Klima- og miljødepartementet har koordineringsansvaret for avtalen.

Ny bærekraftsrapport for 2022: Mat på naturens premisser

Rapport

Les mer og se hele vår bærekraftsrapport for 2022 her

Les mer...

Matsvinn

Ansatt produksjon 2 Foto Øivind Haug

Les mer om vårt arbeid med matsvinn her

Les mer...
Marthine Petersen Foto Erik Burås
Marthine Haugen Petersen
Senior kommunikasjonsrådgiver
marthine.petersen@nortura.no 905 03 021