Gå til innhold

Nortura flytter hovedkontoret nær Landbrukskvartalet

Nortura kommer til historisk grunn når selskapet flytter hovedkontoret fra Løren til Grønland i Oslo. Nytt hovedkontor får nærhet til Landbrukskvartalet og stedet der gamle Oslo Slaktehus og kjøtthall en gang lå.

Nytt hovedkontor 3
HR-direktør Eline Sommerfelt Bårdstu, eiendomssjef Mads Unneberg og konsernsjef Anne Marit Panengstuen foran nye lokaler i Schweigaardsgate 15.

HR-direktør Eline Sommerfelt Bårdstu, eiendomssjef Mads Unneberg og konsernsjef Anne Marit Panengstuen foran nye lokaler i Schweigaardsgate 15.

Norturas nye hovedkontor skal ligge i Entra-bygget Tollgaarden i Schweigaardsgate 15, rett overfor det som en gang var hovedstadens gamle kjøtthall. Lokalene skal være klare til innflytting sommeren 2023.

- Dette er flotte, moderne og kostnadseffektive lokaler som dekker alle de krav vi har satt til nytt hovedkontor og en god arbeidsplass for våre ansatte. Vi ønsker med nytt hovedkontor å bidra til å skape en sentral møteplass og et samlingspunkt for mat-Norge, vi vil rett og slett være et levende hus med mye matglede, inspirasjon og matfaglig kompetanse. Det gleder vi oss til, sier Anne Marit Panengstuen, Konsernsjef i Nortura.

Lokalene ligger bare et steinkast unna Landbrukskvartalet, der Norges Bondelag og andre landbruks-organisasjoner holder til. Totalmarked og datterselskapene Norilia, Matiq og Nordiane vil dele hovedkontor med Nortura.

Show -og prøvekjøkken

De nye kontorlokalene inkluderer eget møtesenter og god tilgang på stillerom, flerbruksrom og sosiale soner, samt prøvekjøkken og showkjøkken. I tillegg er det tilgang til fellesarealer som også kan brukes til å arbeide og/eller gjennomføre møter, samt gode spiseforhold.

- Lokalene har også ønsket fleksibilitet for å kunne endre størrelsen på leide arealer over tid, noe som gir oss muligheten til å holde kostnadene på et riktig nivå, sier Panengstuen.

Det er ikke prosjektert en fysisk medlemsbutikk, men prosjektet ser på andre muligheter for ansatte og eiere til å få tilgang på varer.

Reduserer kostnadene til Nortura

Flytting til nytt hovedkontor er en del av Norturas omstillingsprogram for å redusere kostnader og øke konkurransekraften.

Nytt hovedkontor vil redusere Norturas årlige kostnader med minst 7 millioner kroner. En flytting vil nesten halvere arealbehovet sammenlignet med dagens hovedkontor på Løren. Antall kontorplasser reduseres fra 235 til 179 fordi det legges mer vekt på åpent landskap og valgfrie arbeidsplasser.

  • Reduserte kostnader har vært en forutsetning i prosessen med å finne nytthovedkontor. Vi har vurdert over 60 ulike tilbydere og alternativer. Tollgaarden har vært i særklasse og vi er glade for å signere kontrakt. At lokalet i tillegg gir oss nærhet til andre landbruksorganisasjoner er et pluss, sier Mads Unneberg, Eiendomssjef i Nortura, som har ledet prosessen.

Nærhet til kollektivknutepunkt har også vært viktig ved valget av nytt hovedkontor. Nortura skal ha flere kollektivreiser og færre bilreiser til og fra hovedkontoret, samt disponere færre parkeringsplasser.