Gå til innhold

Nortura etablerer Nidaros Egg i Trøndelag

(Malvik 7.september 2023) Nortura etablerer datterselskapet Nidaros Egg for å sikre oppdrett av unghøner til produsenter i Trøndelag.

Nortura 16 9gress80

Norsk eggproduksjon er basert på en verdikjede der produsenter kjøper livdyr fra unghøneoppdrettere som igjen kjøper livdyr fra et rugeri. Norge har i dag få unghøne-oppdrettere og disse har en geografisk konsentrasjon rundt Rogaland, Østlandet og Trøndelag. Nortura etablerer nå selskapet Nidaros Egg, for å overta oppdretts-aktivitet i Trøndelag når Inderøy Hønseri legger ned virksomheten fra høsten 2023.  Dette er et tjenesteselskap for oppdrett av verpehøner på lik linje som omsetning av livdyr på andre dyreslag. Selskapet skal sikre leveranser av unghøner til konsumeggprodusenter i regionen.

-Inderøy hønseri har vært en sentral unghøne-oppdretter på det norske markedet og et opphør av aktivitet kunne ha medført manko på dyremateriale i Norge med potensielt påfølgende konkurser blant eggprodusenter. Nortura etablerer Nidaros Egg for å sikre at man opprettholde nødvendig produksjon og leveranser av unghøner i Midt-Norge. Nidaros Egg skal også sikre en langsiktig og konkurransedyktig løsning for oppdrett og leveranser av unghøner av høy kvalitet, sier Bjørn Tore Hansen i Nortura.

Hansen går inn som daglig leder i selskapets interrimledelse sammen med Stian Pedersen (CFO), Pia Køteles (Spesialveterinær).

Selskapet vil samarbeide med Steinsland og co som driver rugeri.

Gradvis opptrapping

Nidaros Egg etableres i Malvik og skal koordinere kjøp, salg og logistikk, samt tilby faglige tjenester til produsenter. Selskapet skal tilby tjenester til alle aktører i markedet og intensjonen er å etablere samarbeide med Den Stolte Hane og andre eggpakkerier om tjenester for å sikre en regional og nasjonal eggproduksjon. Målet er å oppskalere aktivitet forløpende slik at selskapet gradvis vil kunne tilby unghøner til alle som i dag er kunder av Inderøy Hønseri.

-Selskapet skal på sikt ha på plass en total oppdrettskapasitet i Midt-Norge på opp til 750.000 unghøner pr år. I en overgangsfase vil man benytte lokalitetene til Inderøy Hønseri, og på sikt etablere nye lokaler i tråd med forventninger som stilles til moderne oppdrett, sier Hansen.

Inderøy Hønseri skal fortsatt bidra med kompetanse og kunnskap. Tidligere daglig leder Bjarne Martin Lyngstad går inn som spesial-rådgiver i det nye selskapet.

Ved å etablere oppdrett i Trøndelag bidrar Nortura til å ivareta oppdrett på flere mindre enheter og over et større geografisk område. Dette er også et smitteforebyggende tiltak.

For mer informasjon kontakt:

Bjørn Tore Hansen, Nortura

mob. 917 78 943

e-post: bjørn-tore.hansen@nortura.no

Bjorn Tore Hansen no035057 Foto Pal Engh 1