Gå til innhold

Nedgang i antall lærlinger

Koronarestriksjoner på skoler og utdanningsinstitusjoner har gitt bortfall av tradisjonelle rekrutterings-arenaer. Dette øker behovet for nasjonale tiltak.

Nortura Harland kalkun skjaring no018017 Foto Øivind Haug jpg

- Vi trenger en robust matproduksjon nå og for fremtiden, og Nortura er en av landets viktigste matprodusenter. Vi har over tid erfart at det er krevende å rekruttere fra yrkesfag, og jobber kontinuerlig for holde søkermassen oppe. I et normalår har vi en underdekning på om lag 45 tomme lærlingplasser på anleggene, men i år er situasjonen langt mer alvorlig. Totalt mangler vi mellom 90-100 lærlinger ved inngangen til nytt skoleår, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Nortura rekrutterer hovedsakelig ved personlig oppmøte på skoler og utdanningsmesser, og er avhengig av stor egeninnsats for å gjøre kjøttfagene kjent blant elever.

- Det er behov for nasjonale innsatsfaktorer som ikke overlater til industrien alene å opprettholde rekrutteringen. Pandemien viser hvor sårbart dette er, sier Panengstuen.

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, ser de nasjonale utfordringene i dette og vil løfte utfordringene til nasjonalt nivå. Se NHO-sjef Ole Erik Almlid kommentere situasjonen her:

Nortura har i alt lærlingeplasser innenfor 12 fag. I år er det særlig stort behov for lærlinger ved slakte- og skjærelinjer i områdene rundt de store anleggene. Produksjonsteknikk er også etterspurt. På anlegget i Malvik, der selskapet normalt tar inn seks lærlinger hvert år, er det i år ingen.