Gå til innhold

Nå får alle kyllinger fra Nortura og Prior bedre dyrvelferd

Med kyllingbonden på laget bidrar Nortura til bedre velferd for alle sine Prior-kyllinger.

Kylling trivselstiltak. Foto: Trine Erichsen.
Fakta om velferdstiltakene:
  • «Aktivitetshus»: Kasser som kyllingene kan hvile under, rundt og oppå. Disse oppleves som attraktive hvileområder for kyllingene, i tillegg til at de gir økt aktivitet ved bevegelse opp og ned på disse.
  • Egne strøbadeområder med torv. Strøbading er en naturlig "badeaktivitet" kyllingene har en høy naturlig motivasjon for. Definerte områder med særlig attraktivt materiale for dette stimulerer aktiviteten betydelig
  • Flisballer som stimulerer kyllingenes nysgjerrighet, og bidrar til aktivitet og lek.