Gå til innhold

Nå er alle Nortura-kyllinger narasinfrie – et halvt år før skjema

Nortura har lagt om til narasinfritt fôr på rekordtid. Det er unikt i internasjonal sammenheng.

Nortura kolberg 041
Fakta om narasin:
  • Et parasittmiddel som brukes mot koksidie-parasitter, som kan gi tarmsykdom hos kylling (koksidiose)
  • Blir tilsatt kyllingfôr som forebyggende medisin i de fleste land for å hindre tarmsykdom.
  • Narasin har også en viss antibakteriell effekt og noen frykter derfor det kan trigge antibiotikaresistens
  • Det er ikke påvist sammenheng mellom narasinbruk og forekomst av antibiotikaresistente bakterier av betydning for folk eller dyr
  • Debatten rundt narasin går mest på om kyllingproduksjonen skal være avhengig av et parasittmiddel som også har antibakteriell effekt
  • Nortura besluttet i desember 2014 å forsøke å fase ut narasin innen 2017. Resten av bransjen fulgte siden etter.
  • I dag er i praksis all kyllingproduksjon narasinfri
  • Narasin vil fortsatt bli brukt i enkeltflokker i tilfeller av tarmsykdom, men gis ikke lenger forebyggende til alle dyr