Gå til innhold

Mindre antibiotika, aller minst i Norge

Europa begynner å forstå alvoret, viser ny rapport. Norge er landet med aller lavest forbruk per kilo kjøtt.

Gris no017364 Foto Gunnar Klingwall

En fersk rapport fra det europeiske legemiddelverket viser at Norge bruker minst antibiotika i matproduksjonen, per kilo mat produsert, sammenlignet med 30 andre europeiske land.

Mindre antibiotika

Arbeidet med å redusere bruk av antibiotika i matproduksjonen gir resultater. Rapporten viser at den totale omsetningen av antibiotika har gått ned med 13,4 prosent fra 2011 til 2015.

I 2015 deltok 30 europeiske land i undersøkelsen, men kun 25 land har sendt inn data i hele femårsperioden. Det er likevel store forskjeller i salgstallene av antibiotika mellom landene.

Norge ligger aller lavest med 2,9 mg/per kg kjøtt, etterfulgt av de andre nordiske landene, unntatt Danmark. De landene som har de høyeste salgstallene, som Kypros og Spania, ligger på over 400 mg/per kg kjøtt.

Flere årsaker

Det europeiske legemiddelverket peker på at forskjellene kan ha ulike årsaker. Noen land har gjennomført kampanjer som informerer aktører om riktig og restriktiv bruk av antibiotika. Det gir også økt forståelse i befolkningen om faren ved antibiotikaresistens.

Land har også ulike besetningsstørrelser og utbredelse av antibiotikaresistens. Enkelte av landene hadde ikke gode nok metoder for innsamling og rapportering av data i begynnelsen av femårsårsperioden.

Kjøtt på ferie?

Kypros og Spania, to av våre kjære ferieparadis, bruker aller mest antibiotika per kilo kjøtt. Skal vi slutte å spise kjøtt på ferie? Tja... selve antibiotikaen skal ikke lenger være i kjøttet når dyret slaktes. Imidlertid er det mye salmonella i flere matvaregrupper i ferieland som Spania, og disse bakteriene har nå i tillegg blitt resistente mot en del vanlige typer antibiotika som brukes i humanmedisin.

Så man skal i alle fall være obs på dette økende problemet, og særlig med tanke på små barn, eldre og folk med svekket immunapparat etter langvarig sykdom. Det har vært hevdet at charterselskap og flyselskap burde opplyse om problemet, men det sitter nok «langt inne».

Rapporten «Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 european countries in 2015. Trends from 2010 -2011» er publisert av EUs medisinbyrå EMA.

Kilde: EMA