Gå til innhold

Mattilsynets streik: Nortura ber myndighetene om tvungen lønnsnemd

Nortura står i fare for å måtte stenge to slakterier som følge av Mattilsynets streik. - Konsekvensene for dyras velferd og bondens økonomi kan bli svært alvorlige, sier beredskapsleder og direktør for trygg mat og dyrevelferd i Nortura, Hanne Steen.

Hanne Steen no021282

Ansatte i Mattilsynets kjøttkontroll på Norturas slakterier på Hærland og Malvik tas f.o.m. mandag 3. juni ut i streik, noe som medfører at slakteriene må stenge. Nortura og Kjøtt og Fjørfebransjens Landsforbund fikk i dag avslag på søknad om dispensasjon for landets slakterier. Nå ber bransjen om at myndighetene griper inn og iverksetter tvungen lønnsnemd umiddelbart.

- Vi stiller oss helt uforstående til at vi ikke har fått dispensasjon. Nortura regnes som en samfunnskritisk virksomhet, og konsekvensene for dyras velferd og bondens økonomi kan bli svært alvorlige. I denne situasjonen får vi ikke utløst noen av våre beredskapsplaner, da de rammes av reglene for streik, sier beredskapsleder og direktør for trygg mat og dyrevelferd i Nortura, Hanne Steen.

Det er begrenset hvor lenge Nortura kan utsette slakting av dyr - for fjørfe blir det akutt mangel på både fôr og plass. Nortura har planlagt slakting av over en halv million kyllinger neste uke. Det betyr at bonden blir nødt til å avlive dyra på gården, noe som medfører betydelige økonomiske tap for den enkelte bonde og store mengder matsvinn. Samtidig anser Nortura det som en nærmest umulig oppgave å gjennomføre avlivning på gård i så stort omfang.

- Ovenfor myndighetene har vi vært tydelige på at det ikke er tilstrekkelig kapasitet til å avlive fjørfe forskriftsmessig ute på gård. I tillegg vil bonden få store utfordringer med å håndtere mengden døde dyr, sier Steen og legger til;

- Vi ber innstendig om at myndighetene tar ansvar for at denne streiken ikke fører til dyrevelferdstragedier og setter bonden i en fullstendig uholdbar situasjon.

Marthine Petersen Foto Erik Burås
Marthine Haugen Petersen
Senior kommunikasjonsrådgiver
marthine.petersen@nortura.no 905 03 021