Gå til innhold

Matsvinn er uakseptabelt, mener Nortura

Nortura signerte i dag bransjeavtale mot matsvinn, men vil gå lenger enn avtalen.

Signering bransjeavtale

Nortura signerte i dag den såkalte «tilslutningserklæringen for matsvinn» og har dermed forpliktet seg til å halvere matsvinnet i sin virksomhet innen 2030. Bransjeavtalen mellom regjeringen og den norske matbransjen skal redusere matsvinnet - i tråd med FNs bærekraftmål og EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi.

Har større ambisjoner

- En slik bransjeavtale viser at vi står sammen som matbransje og forplikter oss overfor storsamfunnet. Men dette blir ingen hvilepute for oss; vi kommer til å jobbe intenst framover for kutte langt mer enn dette. Akkurat hvor vi legger lista vil vi komme tilbake til så snart som overhodet mulig, sier kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen.

Nortura rigger nå et større program kalt det Det Grønne Skiftet og vil også komme med en samfunnsrapport på nyåret der blant annet matsvinn er tema.

- Vi vet veldig godt at dette trolig er det aller største samfunnsansvaret vi har: Vi skal ikke kaste mat! Det er dårlig økonomi, men først og fremst uakseptabelt rent etisk. Derfor har vi fokus på å utnytte absolutt alle delene av dyret, og sikre stadig bedre presisjon med handelen slik at vi ikke ender opp med å kaste maten eller selge den altfor billig, sier Flø Skagen.

«Best før»

Hvert år kastes det rundt 350 000 tonn fullt brukbar mat i Norge. Godt over halvparten av dette skjer hos forbrukerne som i snitt kaster 42 kg mat som kunne vært spist hvert år. Matsvinn i hele matkjeden utgjør 68 kg per år.

I tillegg har Nortura blant annet endret til «Best før»-stemplingsdato på mange produkter, økt holdbarhet ved hjelp av ny teknologi og satset på innovasjon.

Ønsker du nyhetsbrev på pressemeldinger fra Nortura, send e-post til nettredaktør.