Gå til innhold

Konserndirektør Harald Bjerknes slutter i Nortura

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen gjør endringer i konsernledelsen, og konserndirektør for salg og kategori, Harald Bjerknes, velger å slutte i Nortura.

Anne Marit Panengstuen startet som konsernsjef i september i år, og ser nå på hvordan hun ønsker å organisere selskapet og sin ledergruppe. Alle endringer er ikke avklart, men Bjerknes ønsker likevel å gå ut av selskapet nå.

– Jeg har hatt en fantastisk tid i Nortura, med noen av de sterkeste merkevarene i Norge, med en krevende og givende samhandling med dagligvarekjedene, og en salgs- og markedsorganisasjon i ryggen som jeg også har vært nødt til å tilpasse nye krav i markedet, sier Bjerknes.

– Det har vært en spennende tid, men jeg velger likevel å gå ut av selskapet og se meg om etter nye utfordringer, sier han.

Panengstuen vil komme nærmere tilbake senere til hvordan den endelig organiseringen blir, men takker Bjerknes for innsatsen når han nå slutter:

– Jeg rakk ikke jobbe lenge med Harald siden jeg startet i september, men jeg takker likevel for innsatsen og ønsker ham all mulig lykke til videre.

Bjerknes går ut av Nortura med virkning fra i dag. Direktør for Proff-salg Petter Brinchmann, er inntil videre konstituert som konserndirektør etter Bjerknes.