Gå til innhold

Klassikeren Joika endrer navn til VILTi

VILTi er det nye navnet på Joikakaker. Nytt design på emballasjen følger også med dette skiftet. VILTi og det nye designet er inspirert av samisk kultur og kulturelementer.

VIL Ti logo

I prosessen med å utvikle nytt navn og design har Nortura hatt tett dialog med både Sametinget og Samerådet, og samarbeidet med det samiske designbyrået, Árvu.

VIL Ti emballasje

- Joikakaker har vært et kjært og ikonisk produkt for mange. Når vi nå lanserer nytt navn og design ligger det en lang prosess bak. Vi takker Sametinget og Samerådet, som har gitt viktige innspill i prosessen. Det har vært helt essensielt for oss å ha en tett dialog med dem underveis, fordi det sikrer at vi ivaretar den samiske kulturen på en god måte. Vi er derfor stolte av å kunne presentere navnet VILTi og et nytt og mer modernisert design på emballasjen, sier markedssjef i Nortura, Henriette Bergli Eriksen

- Nortura har vært svært lydhøre og imøtekommende for våre tilbakemeldinger om den gamle joikabolleboksen, og vi takker for et godt og inspirerende samarbeid med å bringe denne folkefavoritten fra 1960-tallet til 2021, sier Christina Hætta, leder for Samerådets kulturavdeling.

- VILTi er et produkt som inneholder og markedsfører reinkjøtt, noe som gjør produktet viktig for det samiske samfunnet, fortsetter Hætta. Bruk av samiske kulturelementer i ikke-samiske produkter krever samisk kunnskap, slik at det også kan komme det samiske samfunnet til gode. Det tror og håper vi at vi har oppnådd i utarbeidelsen av ny emballasje for VILTi. Samerådet har satt pris på å kunne bidra til dette arbeidet, som vi håper kan inspirere flere, avslutter hun.

VILTi, som inneholder reinkjøtt, bygger videre på produktets historie, samt at den fortsatt har den gode og gjenkjennelige smaken.

De nye designelementene
Designbyrået Árvu har vært sentral i utformingen av det nye designet på emballasjen. De har fungert som rådgiver for utarbeidelse av navnet, de ulike designelementene og bruk av farger.

- Vi er glade for å ha fått bidratt i designprosessen sammen med Nortura og er stolte av at vi har fått til å sette et samisk preg på et folkekjært produkt. Gjennom prosessen har vi hatt god dialog på hvordan fargebruk, språkbruk og samiske elementer kan brukes uten at det blir stereotypisk. Vi er ekstra glade for at vår idé om å bruke det samiske språket på pakningen er tatt med, samt at det er innført et element på pakningen som forteller mer om reinsdyret, sier Marie Louise Somby, partner i Árvu. Gjennom et godt samarbeid med Samerådet og Nortura har vi arbeidet for at den nye pakningen skal falle i smak hos både samer og nordmenn, avslutter hun.

- Árvu har vært en veldig god samarbeidspartner for oss i dette prosjektet. Vi er stolte av det vi har fått til sammen, sier Bergli Eriksen.

VILTi i butikkhyllene
VILTi vil ha en gradvis introduksjon i markedet.

- Av miljøhensyn har Nortura vektlagt å bruke opp resterende emballasje før vi tar i bruk ny emballasje. Derfor vil noen oppleve å se VILTi allerede nå i butikkhyllene, mens andre vil se den gamle emballasjen en stund til, sier Bergli Eriksen.

VILTi kommer i klimasmart emballasje som Nortura lanserte i fjor. Tetra Recart®-emballasjen er enklere å åpne, resirkulerbar, og bedre for miljøet enn hermetikk, som produktet hadde som emballasje tidligere.

Kontaktpersoner:

Anette Ivsett, kommunikasjonsrådgiver i Nortura SA, epost: anette.ivsett@nortura.no, telefon: 932 08 783

Christina Hætta, leder for Samerådets kulturavdeling, epost: christina@saamicouncil.net, telefon: 480 21 734

Marie Louise Somby, partner i Árvu, epost: marie@arvu.no, telefon: 951 88 296