Gå til innhold

Kan vi redde kloden og samtidig spise kjøtt?

Klimautslippene fra norsk kjøttproduksjon er blant de laveste i verden. Men vi skal videre inn i det grønne skiftet.

Storfe beite bonde

Sommerens hetebølge har aktualisert debatten om menneskeskapte klimaendringer og hva vi kan gjøre for å redusere utslipp.

La oss begynne med det store bildet:

Verdens matressurser og dyrkingsareal er begrenset. Det er en av grunnene til at et samlet norsk Storting vil øke matproduksjonen i Norge. I den grad vi skal ha en kjøttproduksjon er Norge et klimasmart land å produsere i, ettersom vi har beiteressurser som egner seg perfekt for beitedyr som småfe og storfe.

Klimautslippet fra norsk kjøttproduksjon er blant de laveste i verden. En av årsakene til det er at omtrent 75 prosent av kyr i Norge er «kombinasjonskyr», som både brukes til melk-, kjøtt- og skinnproduksjon. Med andre ord utnytter vi ressursene i Norge til det fulle. Les mer om det her: https://www.dagbladet.no/kultur/norsk-kjott-gir-lave-utslipp/70127514

De fleste har kjøtt som en naturlig del av et variert kosthold. Som en av få næringer har jordbruket kuttet klimagassutslippene over flere tiår – med 5,3 % siden 1990. Da er det klimasmart å velge norsk kjøtt, fremfor import.

Det betyr ikke at vi lener oss fornøyd tilbake. Nortura har som mål å være den aller mest fremoverlente matprodusenten i det grønne skiftet. Vi vet det er mulig å ha en bærekraftig kjøttproduksjon i Norge samtidig som vi tar klimatrusselen på alvor.

Hva har Norges største kjøttprodusent tenkt å gjøre for å bidra til et bedre klima?

Vi deltar i arbeidet med å gjøre norsk landbruk enda mer klimasmart:

Klimasmart landbruk er et prosjekt for å ytterligere redusere klimagassutslippene fra dyr og landbruk. Det skjer gjennom avlsarbeid, foring og andre ting. Det første vi jobber for å få på plass er en klimakalkulator for bonden.

Mer klimavennlig industri

Nortura skal redusere klimautslippene fra fabrikk med 80 prosent, matsvinn med 60 prosent, halvere transportutgiftene og gjøre 70 prosent av all emballasje miljøvennlig innen 2030.

Mindre matsvinn

Nortura, med kjente merkevarer som Gilde og Prior, produserer om lag 245 millioner kilo norsk mat i året. Målet er å få ned matsvinnet med 60 prosent. Det tilsvarer mange tonn med mat.

Utnytter alle ressursene

Det på dyret som ikke blir menneskemat er også en ressurs i våre øyne. Det blir til skinnprodukter, dyremat, biogass, og mange andre verdifulle plussprodukter. Spesielle deler av dyret som vi ikke har kultur for å spise i Norge blir eksportert til fremvoksende markeder, spesielt i Asia.

Samtidig jobbes det også med å utvikle mer klimasmarte produkter i Norge. For tre år siden lanserte vi konseptet «Stykkevis og Delt» som handler om å utnytte ressursene på best mulig måte ved å ta i bruk «glemte» stykningsdeler. Konseptet ble en stor suksess og blir stadig utviklet med nye, spennende stykningsdeler.

Klimavennlig emballasje

Emballasjen på produktene skal også bli mer miljøvennlig. I løpet av andre halvår vil alle Gilde og Prior-middagsfavoritter få ny emballasje, der deler av emballasjen er byttet ut med biobasert plast. Med det reduseres bruken av fossilt materiale i emballasjen tilsvarende CO2-utslipp på 387 tonn i året. Det sparer klimaet for nesten 3000 flyreiser Oslo-Trondheim hvert år.

Er du som oss engasjert i arbeidet med det grønne skiftet i Norge?

Les mer om hva vi gjør i vår samfunnsrapport: http://samfunnsrapport.nortura.no/#nortura-barekraft