Gå til innhold

Johan Narum ble valgt som styreleder i Nortura

Johan Narum (56) fra Kolbu på Toten ble valgt som styreleder i Nortura SA på Norturas årsmøte 10. april 2024. Narum har også tidligere, fra 2016 til 2020 vært i Norturas konsernstyre.

Johan Narum

Narum driver produksjon av rugegg til slaktekylling, korn og grønnsaker. Han har i tillegg en solid økonomisk bakgrunn, blant annet som autorisert regnskapsfører og jobber som økonomisk rådgiver i tillegg til å være bonde.

Bente Borgen fra Sør-Fron i Innlandet ble gjenvalgt som nestleder. Ole Johs Egeland, Hans Amund Braastad, Linda Gjerde Myren og Einar Meisfjord ble alle gjenvalgt for 2 nye år i konsernstyret.

Konsernstyret i Nortura har 14 medlemmer, der 8 medlemsvalgte styremedlemmer og leder velges i årsmøtet. De ansatte er representert med 5 medlemmer i konsernstyret.

Eiervalgte:

 • Styreleder: Johan Narum (ny for 1 år)
 • Nestleder: Bente Borgen (gjenvalgt som nestleder for 1 år)
 • Styremedlem: Ole Johs Egeland (gjenvalgt for 2 år)
 • Styremedlem: Hans Amund Braastad (gjenvalgt for 2 år)
 • Styremedlem: Linda Gjerde Myren (gjenvalgt for 2 år)
 • Styremedlem: Einar Meisfjord (gjenvalgt for 2 år)
 • Styremedlem: Merete Sund (ikke på valg)
 • Styremedlem: Tone Steinsland (ikke på valg)
 • Styremedlem: Bente Borgen (ikke på valg)
 • Styremedlem: Ivar Strand (ikke på valg)

Varamedlemmer til styret, valgt for 1 år:

 • Martin Mæland, Agro (gjenvalg)
 • Ann Kristin Nes, Vest (ny)
 • Johan Valskrå, Midt (ny)
 • Synnøve Veien, Agro (ny)

Ny ordfører for årsmøtet ble som valgkomiteens innstilling, Jan Ole Mellby fra Skjeberg i Østfold. Ragnhild Sjurgard ble gjenvalgt som varaordfører.

Resterende valg av kontrollkomite og valgkomite gikk etter valgkomiteens forslag.

Matilda Aronsson no035328 Foto Pal Engh
Matilda Aronsson
Senior kommunikasjonsrådgiver
matilda.aronsson@nortura.no 915 96 181