Gå til innhold

Informasjon om korona

Nortura følger fortløpende med på situasjonen rundt koronaviruset og vår policy er at Nortura og våre medarbeidere følger de råd og den veiledning som til enhver tid blir gitt av lokale- og nasjonale helsemyndigheter. Alle medarbeidere i Nortura oppfordres til å sette seg godt inn i rådene. Her følger informasjon om hvilke tiltak Nortura gjennomfører.

Nortura Malviks slakteannlegg Sveberg

Nortura har satt sentral beredskap slik at organisasjonen er godt koordinert. Vi følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende situasjonen og eventuelle tiltak.

For oss handler det først og fremst om å sikre at medarbeidere er på jobb og at produksjonen vår er fullt operativ.

Nortura har en viktig oppgave i Norge som matprodusent og er definert som en kritisk samfunnsfunksjon. Kommunene har etablert en tilsynsordning for barn av foreldre som har samfunnskritiske funksjoner slik at de ansatte kan gå på jobb.

Vi gjennomfører flere tiltak for å hindre at vi havner i en situasjon som vil gå ut over vår produksjonskapasitet.

I vår produksjon:

  • Fabrikker skal ikke ta imot eksternt besøk med mindre det er forretnings- og driftskritisk. Dette tiltaket har også en hensikt i å begrense bruken av verne- og engangsutstyr.
  • Vi har forsterket våre allerede strenge hygienerutiner og renhold på fabrikk. Kontinuerlig renhold av alle berøringspunkter gjennom dagen
  • Vi følger opp våre underleverandører når det gjelder leveranser av innsatsfaktorer som hygieneutstyr.
  • Sikrer god avstand mellom ansatte ved å ta ut bemanning, redusere tempo – forlenger arbeidstiden
  • Kritiske funksjoner står ikke på samme skift
  • Opprettet egne sluser inn på fellesområder

Vi har fullt fokus på å opprettholde produksjonen. Vi gjør likevel risikovurderinger av hvilke produkter vi må prioritere å få ut til forbrukerne hvis det blir nødvendig å redusere produksjonskapasitet.

Disse tiltakene handler om å begrense muligheten for at medarbeidere blir syke og må være hjemme fra jobb. Myndighetene beskriver det som usannsynlig at korona kan smitte fra mat eller emballasje.

I vår administrasjon:

  • Fra og med 11.mars gjennomfører Nortura hjemmekontor for alle ansatte på hovedkontoret i tråd med myndighetenes anbefaling. Dette er et tiltak for å begrense muligheten for smitte som følge av reise til og fra jobb i de store byene, men også knyttet opp mot det å redusere tetthet mellom ansatte.
  • Nortura-ansatte skal ikke delta på eksterne seminarer, konferanser og større møter. Alle interne møter som innebærer reising eller tilreising og som kan avholdes på Skype skal avholdes på Skype. Møter som ikke er forretnings- eller driftskritisk og som ikke kan gjennomføres på Skype skal utsettes på ubestemt tid.