Gå til innhold

Hvert år avlives 3,5 millioner hanekyllinger i norsk eggproduksjon – nå går PRIOR bort fra denne praksisen

Som først i Norden, har PRIOR tatt i bruk ny teknologi som gjør det mulig å unngå avlivning av nyklekkede hanekyllinger. De første PRIOR-eggene lanseres nå i butikk.

Petter Brinchmann no028121 Foto Erik Buras

PRIOR sin nye produksjonsmetode kalles å «kjønnssortere i egget». Det innebærer at man benytter avansert teknologi til å fastsette kjønnet på befruktede rugeegg – altså de eggene som senere skal bli til verpehøns. Dermed kan man sortere ut hanekylling-eggene etter befruktning, i stedet for å måtte klekke og avlive hanekyllingene. Hanekyllinger fra verpehøneraser legger av naturlige årsaker ikke egg, og de får heller ikke nok kjøtt til å kunne brukes i ordinær kjøttproduksjon.

- Dette har vært et etisk dilemma for oss som jobber med egg. Så når vi nå kan velge mellom å sortere ut befruktede hanekylling-egg eller avlive klekkede hanekyllinger, er det klart vi velger eggene, sier konserndirektør for hvitt kjøtt og egg i Nortura, Petter Brinchmann, og legger til;

- Vi har lenge fulgt med på utviklingen av denne teknologien, og planen har hele tiden vært å ta dette i bruk så fort den er robust nok. Nå har vi endelig kommet dit, og jeg er stolt av at PRIOR, som første i Norden, tar i bruk dette.

«Nye» PRIOR-egg i butikk

I dag kommer opp mot halvparten av alle PRIOR-egg fra den nye produksjonsformen, og andelen øker stadig. Innen 2025 skal dette gjelde for alle egg fra PRIOR, og i løpet av få år for alle egg produsert av Nortura.

- Egg fra den nye produksjonsmetoden har allerede vært i eggpakningene til PRIOR i noen måneder, men nå markerer vi dette med en informasjonskampanje. Selv om eggene vi kjøper i butikk er de samme som før, føles det godt å vite at verdikjeden bak nå skal foregå uten avlivning av hanekyllinger, sier Brinchmann.

Per i dag har teknologien en feilmargin på under to prosent, men de få hanekyllingene som klekkes blir likevel ikke avlivet. Disse fôres opp og selges som et nisjeprodukt til restaurantmarkedet. Hanekylling-eggene som sorteres ut testes for bruk til dyrefôr.

Ønsker bransjestandard

Norske egg har status som salmonella-frie, og står derfor i særstilling i verdenssammenheng. Nå håper Brinchmann at Norge også kan lede an med den nye produksjonsformen. Så langt benyttes teknologien som PRIOR har tatt i bruk på enkelte rugerier i Tyskland, Nederland og Frankrike.

- PRIOR har en stolt historikk der vi har jobbet med forbedringer i norsk egg- og kyllingproduksjon i mange tiår, gjennom dyrevelferdsprogrammer og tiltak som senere har blitt bransjestandard. Også denne gangen ønsker vi å dele kunnskap og erfaring med resten av bransjen, slik at dette så raskt som mulig kan bli den eneste standarden for produksjon av verpehøns, både i Norge og Europa, sier han.

Faktaboks: Kjønnssortering av rugeegg – slik foregår det

På dag ni til elleve i rugeprosessen blir eggene sjekket for befruktning ved hjelp av sensorer. Videre benyttes laser for å lage et lite hull (0,3 mm) i de befruktede eggene og en liten mengde væske tas ut av egget. En DNA-test av væsken gir svar på om embryoet er hankjønn eller hunkjønn. Deretter blir hane-eggene plukket ut, mens høne-eggene legges tilbake til ruging. Hane-eggene blir destruert og testes i dag for bruk i dyrefôr. Dette skjer på et svært tidlig tidspunkt i utviklingen av embryoet og før man definerer det som liv - embryoet kan ikke kjenne smerte og har ingen hjernefunksjon.

Kjønnssorteringen av rugeegg foregår på rugeriet Steinsland & Co i Bryne, der Nortura også er deleier. Bak teknologien står det tysk-nederlandske selskapet respeggt group.

Marthine Petersen Foto Erik Burås
Marthine Haugen Petersen
Senior kommunikasjonsrådgiver
marthine.petersen@nortura.no 905 03 021