Gå til innhold

Henrik Frisell er første norske finansdirektør i global FN-gruppe

Henrik Frisell er første norske finansdirektør som trer inn i prestisjefylt FN-fora for samarbeid om bærekraftsmålene. UN Global Compacts CFO-koalisjon for bærekraftsmålene jobber for å akselerere bedriftsinvesteringer mot bærekraftsmålene. Nortura er stolte over å ha den første norske representanten i denne anerkjente gruppen.

Henrik Frisell

Globalt anslår Verdensbanken at selskaper bruker nesten 17,5 billioner dollar årlig på generelle bedriftsinvesteringer, hvorav halvparten er rettet mot fremvoksende markeder. Målet til FNs CFO-koalisjon er å skalere opp mengden bærekraftige investeringer vesentlig, samtidig som det skapes et globalt marked for nye bærekraftige finansinstrumenter, inkludert SDG-obligasjoner. Henrik Frisell ble med i gruppen bestående av 70 globale finansdirektører i desember 2022.

– Vi er glade for å kunne ønske Frisell og Nortura velkommen til UN Global Compacts CFO-koalisjon for bærekraftsmålene. Nortura setter herved et tydelig eksempel for andre selskaper på viktigheten av å kanalisere investeringer og skape finansielle instrumenter som støtter opp om den bærekraftige agendaen. Det var også veldig viktig for oss å ha mat- og landbrukssektoren representert i gruppen, og vi ser frem til arbeidet fremover, sier administrerende direktør i UN Global Compact Norge, Kim Gabrielli.

Henrik Frisell representerer Norges største produsent av egg og kjøtt, Nortura. Som et samvirke eid av 17 000 bønder, kontrollerer Nortura en kompleks verdikjede fra jord til bord. Selskapet tar gjennom en omfattende bærekraftstrategi, på seg store forpliktelser for å utvikle mer bærekraftige løsninger i alle deler av sin produksjon, for å bidra til å redusere klimautslipp og utvikle bedre løsninger for morgendagens forbrukere og kloden.

Henrik Frisell har lang og bred erfaring innen økonomi og finans. Han har også bakgrunn fra strategisk og kommersiell utvikling hos Ringnes, Circle K og PwC.

– Det er en ære og en flott mulighet å bli bedt om å bidra i FNs CFO koalisjon for bærekraftsmålene. Finans har en enorm transformativ kraft, og jeg ser spesielt frem til å utforske skjæringspunktet mellom mat og finans. Gjennom denne koalisjonen ønsker vi å finne kreative måter å låse opp kapital på og drive investeringer mot bærekraftsmålene. Fremtidens næringslivets er bærekraftig, sier Frisell.

– Matsektoren har flere globale utfordringer knyttet opp mot bærekraftsmålene. Jeg vil inspirere CFOer til å målrette investeringer og ressurser for å oppnå bærekraft og ansvar hånd i hånd med lønnsomhet. Jeg tror virkelig at Nortura kan være i front på dette området og bidra til å sette veien videre, sier Frisell videre.

CFO-koalisjonen ble initiert fra erkjennelsen av at finansdirektører som forvaltere av billioner av dollar i bedriftsinvesteringer, har en unik posisjon til å omforme fremtiden for bedriftsfinansiering og investeringer og være en katalysator for vekst, verdiskaping og sosial innvirkning.

Om UN Global Compacts CFO koalisjon for bærekraftsmålene

UN Global Compacts CFO koalisjon for bærekraftsmålene ble lansert av UN Global Compact i desember 2019 sammen med en liten gruppe ledende finansdirektører. Målet er å inspirere til en ny mening for rollen hvor vi ser på finansdirektører som arkitekter for langsiktig, bærekraftig verdiskaping. Dette gjøres ved å øke bevisstheten om den transformative virkningen bedriftsfinansiering har på tvers av finansmarkedene, den globale økonomien og samfunnet som helhet.

Koalisjonen har også som mål å skape et marked for bedrifters bærekraftsinvesteringer og finans som skal være tilstrekkelig mangfoldig og gjennomsiktig til å kanalisere billioner av dollar med finansielle investeringer mot effektive løsninger i privat sektor for bærekraftsmålene. CFO-koalisjonen gir finansdirektører en plattform der man kan dele ideer, utvikle nye konsepter og rammeverk, og gi anbefalinger for å tilgjengeliggjøre privat kapital og skape et marked for mainstream investeringer knyttet opp mot bærekraftsmålene.