Gå til innhold

Fremtidens matindustri trenger kvinner

Landbruket og matproduksjon har tradisjonelt vært mannsdominerte bransjer. For å få flere kvinner til industrien må man gjøre en innsats helt fra ungdomsskolen for å vise hvilke muligheter som ligger der. Samtidig må vi i bransjen selv erkjenne at vi har en jobb å gjøre.

Anne Marit Panengstuen og Lisbeth Svendsen
Kronikk av Anne Marit Panengstuen, Konsernsjef i Nortura og Lisbeth Svendsen, konserndirektør for Nortura Produksjon

Kvinnelige ledere er ofte flinkere til å se og å løfte opp andre kvinner. Det er en praksis vi har stor tro på. Som ledere for mer enn 5500 ansatte ved 31 fabrikker over hele landet er vi begge opptatt av å løfte kvinner på arbeidsplassen.

Vi har god kvinneandel i toppledelsen, men over hele landet har vi også flere dyktige kvinnelige fabrikksjefer. De leder bedrifter som ofte er den største arbeidsplassen i sin kommune. I Tønsberg leder Therese Ryan at av våre største anlegg, og et av Norges største pølsefabrikker, med over 500 ansatte. I Sogndal og Tynset leder Inghild Lysne Sanden store deler av vår spekematproduksjon. Hun begynte som fabrikksjef allerede som 29-åring og skal nå modernisere vår spekematproduksjon. På Forus utenfor Stavanger leder Vibeke Lamark fabrikken med over 500 ansatte på en fabrikk i endring. Kvinnelige fabrikksjefer finner vi også på Gol, Sandeid og Hå. Vi er stolte av å lede en organisasjon som løfter kvinner!

Andelen kvinnelige ansatte i vår industri er fortsatt for lav. Samtidig er vi stolte av at Nortura har løftet frem kvinner i lederstillinger. I en bransje som er mannsdominert og som springer ut av et enda mer mannsdominert landbruk, er det viktig å få foran for å skape kvinnelige forbilder.

Industri 4.0 gir kvinner større inngang til faget

Kun en tredjedel av ansatte i industrien er kvinner, men nå opplever vi en økning av kvinnelige lærlinger. De siste årene har antall kvinnelige lærlinger hos oss steget med omtrent tre prosentpoeng. Det er en god indikasjon på at kvinner også ser flere muligheter innen matproduksjon, selv om flertallet av lærlinger fortsatt menn. Hele bransjen må ta ansvar for å rekruttere inn kvinner, og fylkeskommunene må sørge for at yrkesfag blir presentert som et reelt valg for kvinner.

På Nortura Rudshøgda er Kjersti på 19 år den eneste kvinnelige lærlingen innen kjøttskjærerfaget. Hun forteller at hun har en lidenskap for faget, og alltid har ønsket å jobbe som kjøttskjærer. Utviklingen i matfaget og industrien, industri 4.0, gjør at digitalisering og automasjon gjør seg mer og mer gjeldende i vår bransje. Arbeid som tidligere var tungt fysisk, handler nå mer om fart og presisjon. Dette gir også kvinner en større inngang til faget.

Lava Aarsland (22) er slakterlærling hos oss i Nortura. Foto: Smak deg frem

Hvordan trekke kvinner inn i bransjen?

Samtidig må også vi i bransjen selv være attraktive for kvinner, også lønnsmessig. Mens kvinners lønn på landsbasis utgjør 87,6 prosent menns lønn (SSB), har Norturas kvinnelige ansatte tilnærmet lik lønn som mannlige ansatte (99,8 prosent av hva mannlige ansatte tjener).

Vi er stolte av dette, men erkjenner også at arbeidet i Nortura med å øke kvinneandelen kan bli langt bedre. Per i dag ligger vi på snittet sammen med resten av industrien på andel kvinnelige ansatte. For å ha en mangfoldig arbeidsplass som kan vokse seg enda bedre i fremtiden trenger vi enda flere kvinner i matindustrien!