Gå til innhold

Nortura inviterer til dialogmøte 25. januar: Hva er bærekraftig dyrevelferd?

Linkedin event

Stadig flere engasjerer seg i debatten om dyrevelferd. Og debatten er nødvendig. For selv om norsk dyrevelferd er i verdenstoppen, avdekkes det også flere tilfeller hvor velferden likevel ikke er god nok.

De siste ti årene har måten vi holder dyr på, og forståelsen for hva som er akseptabel velferd, endret seg. Mens dyrevelferd tidligere handlet om å beskytte dyrene mot fysisk mishandling, er man i dag også opptatt av å gi dyrene et naturlig liv og egne opplevelser. Men hva betyr det egentlig å ivareta dyras fem friheter i praksis - når faktorer som mattrygghet, matsikkerhet, klima og bondens økonomi også spiller inn?

På Norturas andre dialogmøte om bærekraftig matproduksjon stiller vi derfor spørsmålet: Hva er bærekraftig dyrevelferd? Vi samler fagfolk og politikere på begge sider av bordet til dialog om hvordan vi kan ivareta, utvikle og forbedre dyras velferd på en bærekraftig måte.

På dialogmøtet kommer også Landbruks- og matminister, Sandra Borch, for å fortelle om arbeidet med ny stortingsmelding om dyrevelferd.

Når: 25. januar 2023, klokken 10.00-11.30
Sted: Litteraturhuset, sal: Skram

Adgang er gratis, og det serveres enkel frokost.

PROGRAM
09.30-10.00 Kaffe/te og frokost
10.00-10.15 Åpning Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura SA og Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura
10.15-10.30 Presentasjon av arbeidet med ny stortingsmelding om dyrevelferd Sandra Borch, landbruks- og matminister
10.30-10.50 To perspektiver på bærekraftig dyrevelferd Øystein Heggdal, agronom og journalist, og Live Kleveland, kommunikasjonssjef i Dyrevernalliansen
10.50-11.30 Panelsamtale Sandra Borch, landbruks- og matminister, Jan Grønningen, vara stortingsrepresentant Høyre, Alfred Jens Bjørlo, stortingsrepresentant Venstre, Bjørn Gimming, leder Norges bondelag, Tor Jacob Solberg, leder Norges Bonde- og småbrukarlag, Inge Erlend Næsset, direktør regelverk og tilsyn, Mattilsynet og Trine Hasvang Vaag, bonde og styreleder i Nortura

Moderator: Kjell S. Rakkenes, konserndirektør for kommunikasjon, bærekraft og samfunnsansvar i Nortura

Unge bønder Foto Øivind Haug

Bærekraft i Nortura

Les mer om Norturas arbeid med bærekraft her

Les mer...