Gå til innhold

Bønder og psykisk helse - nominert til helsepris!

Arbeidet med å forebygge psykiske plager og fremme god psykisk helse blant unge bønder får annerkjennelse.

Fem råd for god bondehelse

Prosjektet Bønder og psykisk helse drevet av organisasjonen Mental Helse Ungdom, der Nortura og flere landbruksorganisasjoner er med er nominert som et av tre prosjekter til Stiftelsen DAM sin helsepris. Du kan nå gå inn og stemme på en av kandidatene.

Norsk landbruk har gjennomgått store endringer de siste tiårene. Det er blitt færre bønder og det stilles nye krav til drift og investeringer. For unge mennesker som står overfor valget om å ta over familiens gård eller gjøre noe annet, kan valget være vanskelig. Følelser av plikt og ansvar overfor familien, men også spørsmålet om det er verd å satse som bonde, kan tynge.

Prosjektet Bønder og psykisk helse handler om å utvikle og gjennomføre enkle tiltak som kan forebygge psykiske plager og fremme god psykisk helse blant unge bønder, slik at de velger yrket og blir værende. Prosjektet er et samarbeid med Mental helse ungdom, Norges Bondelag, Norges Bygdeungdomslag, Nortura, TINE SA, Institutt for rural og regional forskning, Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Landbrukssamvirke og Norsk Bonde -og Småbrukarlag.

Juryen sier:
- Bønder og psykisk helse er en problematikk som har gått under radaren til nå. Det er en gruppe som man sjelden tenker trenger hjelp til å takle psykiske utfordringer. I bunnen ligger et spennende samarbeid med næringen og organisasjoner som representerer norske bønder.

Stem her!

Prosjektet Bønder og psykisk helse er en av tre nominerte til Stiftelsen DAM sin helsepris, og prosjektet med flest stemmer vinner et stipend. Du kan stemme fram til 25. november.

Hva har Nortura gjort?

Trine Hasvang Vaag, Styreleder i Nortura:
- Bondens mentale helse har aldri vært så viktig som i dag. Hvor risikoen vi tar på vegne av familien er stor, med store investeringer og mye avhenger av at både den fysiske og psykiske helsen til bonden er god. Mange bønder har et stort ansvar og har få å dele utfordringene med.

Nortura støtter opp rundt åpenheten om psykisk helse blant bønder

Landbrukssamvirkene TINE og Nortura har kurset alle sine rådgivere for å gjøre dem bedre rustet til å oppdage om bonden sliter med den psykiske helsen. Målet er å forebygge psykisk helseproblemer i landbruket.

Et samlet norsk landbruk blir kurset i psykisk helse

På Verdensdagen for psykisk helse 11. oktober 2018 ble samarbeidsprosjektet Unge bønders psykiske helse lansert på et frokostmøte på Landbrukets hus. Nortura sammen med flere landbruksorganisasjoner er med i prosjektet.

Frokostmøte om Unge bønders psykiske helse