Gå til innhold

Bærekraftsrapport for 2023: Husdyrenes rolle i en fremtid med klimaendringer

Nortura sin bærekraftsrapport oppsummerer vår påvirkning på klima, natur, dyrevelferd og folkehelse gjennom hele vår verdikjede. Den viser hvor langt vi har kommet, samtidig som den tydeliggjør hva vi må prioritere i årene som kommer. Rapporten for 2023 har fått et tematisk fokus på klima og ser på hvilken rolle husdyrene våre har i en fremtid med klimaendringer.

Forside

Vi har blitt eksperter på å produsere god og næringsrik mat av høy kvalitet, basert på de naturgitte forutsetningene vi har for matproduksjon i det fjellrike landet vårt langt mot nord. De siste årene har det vært en stor diskusjon om husdyrenes påvirkning på klimaendringene, og drøvtyggerne er ofte løftet frem som en av de største kildene til global oppvarming.

-Vi er utrolig stolte over årets bærekraftrapport og de gode tiltakene vi har fått til gjennom 2023. Samtidig er det viktig å huske på at det er alles ansvar å ta umiddelbare grep for å redusere påvirkning på natur, klima, dyr og mennesker. Et viktig prosjekt for oss det siste året har vært å jobbe frem riktige fakta og tall for vår produksjon sånn at vi kan være sikre på hvilke grep som er de riktige. Nortura skal ta på seg ledertrøyen og vise vei mot et bærekraftig landbruk og matproduksjon i årene som kommer, sier konserndirektør i Nortura, Anne Marit Panengstuen.

Årets rapport viser hvor viktig det er å se på helhelheten når man skal vurdere påvirkningen fra Nortura sin produksjon. Derfor kan vi, for første gang i år, presentere livsløpsanalyser og tall på alle våre dyreslag som viser hvilken positiv og negativ påvirkning de har på ulike områder.

- Å tilnærme seg et problem fra et enkeltperspektiv, kan fort skape utilsiktede negative konsekvenser på andre områder. Nå som NORSUS har utviklet livsløpsanalyser på alle våre husdyr er det tydeligere hvilken påvirkning, positiv og negativ, hvert dyreslag har. De viser oss at norske husdyr har et langt bedre fotavtrykk på flere bærekraftsparametrer enn andre land, sier Cecilie Hultmann, leder for bærekraft i Nortura.

Vi får stadig spørsmål om Norturas klimaavtrykk som følge av vår produksjon. Gjennom rapporteringen kan Nortura, på en troverdig måte, vise vår påvirkning på bærekraft ovenfor kunder, konkurrenter og myndigheter. Samtidig gir det et godt sammenligningsgrunnlag med andre land. Nortura gjør mye som det ikke snakkes så mye om, og det er derfor viktig å frem de positive tiltakene vi gjør for å redusere utslipp. Med et tematisk fokus på klima, ønsker vi å dykke dypere ned i hvordan vår produksjon påvirker klimaforandringene og bidrar til global oppvarming. Ved å sette ting i perspektiv utfordrer vi lesere å tenke om problemstillingen: er klima og kjøtt en motsetning? Rapporten er i utviklet i tråd med Global Reporting Initiative (GRI) standarden for bærekraftsrapportering.

Anne Marit4 Foto Yvonne Wilhelmsen

Noen høydepunkter fra rapporten

LCA-analyser: For første gang kan Nortura presentere livsløpsanalyser basert på norsk produksjon og norske forhold med et felles datagrunnlag. NORSUS-rapporten er en analyse av klima- og miljøpåvirkningen på matproduksjon fra storfe, småfe, svin, egg, kylling og kalkun. Vi kan nå på riktig tallgrunnlag sammenligne de ulike husdyrene og påvirkningen de har.

Matsvinn: Nortura har oppnådd myndighetenes krav om å halvere matsvinn 8 år før fristen. Vår interne målsetting er 80% reduksjon av matsvinn innen 2030.

Mattrygghet: Nortura har redusert antall tilbaketrekninger fra 17 til 7 og antall tilbakekallinger fra 3 til 2 i 2023. Produksjonsanleggene som fikk beste karakterer AA og A i BRC sertifiseringen for mattrygghet gikk fra 86 % til 96 %.

Test av metanhemmere på Mære: Ved å tilsette metanhemmere i fôret til drøvtyggere ble metanutslippet fra oksene redusert med 13,2 %, når 75 % av anbefalt dose av Bovaer var tilsatt i fôret. Mære-prosjektet har gitt Nortura viktig kunnskap i veien videre for å nå vår målsetting om å redusere metan-utslipp fra drøvtyggere med 30 % innen 2030.

Plastløftepris: Nortura vant Grønt Punkt Norge Plastløfteprisen for tiltakene vi har gjennomført for å redusere plastforbruket, øke bruken av resirkulert plast og designe emballasjen med tanke på gjenvinning.

Dyrevelferd gris: Nortura har gjennomført et samarbeidsprosjekt for å undersøke om ombygging av fjøs kan forbedre dyrevelferden for griser med å gi dem mer lys, luft og plass. Resultatene forventes å være klare i løpet av mars 2024.

Transport med elektrisk lastebil: Nortura har reforhandlet transportkontrakter og har fått transportørene å forplikte seg til en 60 % reduksjon av fossil transport innen utgangen av 2027.

Tare i dyrefôr: Forskningsprosjekt der storfe fôres med tare. Ikke bare viser resultatene store gevinster for miljøet, men kjøttet blir også mørt og får bedre smak. I tillegg øker innholdet av jod og selen, stoffer som forbrukerne trenger mer av.

Kjønnssortering av rugeegg: I september installerte rugeriet Steinsland & Co på Bryne, Norges første maskin for kjønnssortering. Denne maskinen kan identifisere kjønnet på kyllingene halvveis i rugeprosessen, i stedet for etter klekking.


Bærekraftrapport

Storfe Foto Håvard Simonsen

Last ned og les vår bærekraftrapport her

Les mer...

Bærekraft i Nortura

Unge bønder Foto Øivind Haug

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft i Nortura

Les mer...
Matilda Aronsson no035328 Foto Pal Engh
Matilda Aronsson
Senior kommunikasjonsrådgiver
matilda.aronsson@nortura.no 915 96 181