Gå til innhold

10 gode grunner til å velge norsk storfe

Nordmenn spiser mest storfe nå på høsten og vinteren. Men storfekjøtt er mye mer enn bare biff, her er noen gode grunner til å velge norsk storfekjøtt til høstgryta:

Slakter med stykker av storfekjøtt
Norsk storfekjøtt er av ypperste klasse. Friske og sunne dyr, godt fôr og riktig bearbeiding av slakt gir fantastiske råvarer, med god kjøttsmak og mørhet.

2. Verdens laveste forbruk av antibiotika
I Norge gis dyrene minimalt med antibiotika, bare når dyr trenger det på grunn av sykdom, og ikke forebyggende. Dette er ulikt mange andre land, hvor antibiotika ofte brukes som føre-var-medisin.

3. Dyrehelse og dyrevelferd
Norske dyr er blant de friskeste i verden. Det kan vi blant annet takke flinke bønder gjennom mange generasjoner, strenge gårdsrutiner og regelverk for. God dyrevelferd gir friske dyr og trygg mat.

4. Miljøet
Norsk kjøtt er kortreist for oss som bor i Norge. 75 prosent av storfekjøttet i Norge blir produsert i kombinasjon med melk, dette gjør det både effektivt og mer klimavennlig.

5. Opprettholder kulturlandskapet
Storfe har lenge vært en sentral del av norsk husdyrhold og bidrar til matproduksjon, bosetting og opprettholdelse av kulturlandskap over hele landet. Et levende norsk landbruk med en blanding av små og store gårdsbruk gjør at vi i landet vårt har grønne dalsider, fjorder og låver omkranset av åker, eng og gårder.

6. Nøkkelhull
De fleste biffer av storfe kan nøkkelhullmerkes: Med unntak av entrecôte har rent storfekjøtt en fettprosent som er lavere enn 10 prosent, som er kravet for å bli nøkkelhullmerket. Storfekjøtt er i tillegg proteinrik og inneholder viktige næringsstoffer som vitaminer, blant annet Vitamin B3 og B12. Og mineraler som jern og sink.

7. Norsk grovfôr
Norsk storfe har en fôrrasjon som består av mye grovfôr – det naturlige fôret til storfe. Storfe er en drøvtygger, og de omgjør gras og annet grovfôr som ikke er menneskemat om til høyverdig mat som kjøtt og melk.

8. Bruker hele dyret
For oss er det viktig å utnytte alle delene av dyret. Det som ikke blir til menneskemat eller dyrefôr blir til det vi kaller plussprodukter, som for eksempel skinn.

9. Sporing
Storfekjøtt merkes med opprinnelsesland. Vi har stort fokus på matvaretrygghet, og i Norge er det strenge regler og rutiner som sikrer sporbarhet og trygg mat.

10. Lokale arbeidsplasser
Ved å ha jordbruksproduksjon over hele landet bidrar Nortura til å opprettholde og skape arbeidsplasser. Næringsmiddelindustrien er Norges største landbaserte industri og har hjørnestensbedrifter i mange lokalsamfunn.

Saken er biff!