Gå til innhold

Lærling i Nortura

Vil du jobbe med noen av Norges mest kjente merkevarer - og samtidig være med å forme fremtidens matindustri? Nortura har mange ulike lærlingeplasser i en stor og spennende matindustri i sterk utvikling. Hos oss kan du velge mellom ulike fag på produksjonssteder over hele landet. 

Som lærling hos oss får du lønn i læretiden, god opplæring og tett oppfølging. Nortura har et godt arbeidsmiljø du som lærling blir en del av. Vi legger til rette for personlig og faglig oppfølging og du får mulighet til å bli med på å forme fremtidens matindustri.

Som lærling hos oss kan du være med å lage produkter som er godt kjent i Norge: Gilde og Prior er norsk kjøtt og egg som tåler konkurranse fra det beste i verden. Vi jobber hver dag for matglede, helse, bærekraft og verdiskaping - og vi trenger faglært arbeidskraft for å få dette til!

Lyst til å bli lærling?

Kalkun skjæring Foto Øivind Haug

Slik kan du bli lærling i Nortura: I de fleste yrker er det opplæringskontorene som står for formidling av læreplasser, mens våre produksjonsanlegg gjennomfører rekrutteringen. Kom og bli lærling hos oss! Ta kontakt med rådgiver på skolen din eller opplæringskontoret for det aktuelle faget i ditt fylke.

Søk her

Som slakter kreves det at du har god fysikk, gode fagkunnskaper og en stødig hånd. I tillegg må en slakter ha respekt for dyr. Dette for å ivareta god dyrevelferd og god kvalitet på kjøttet.

Slakteren er den første som kommer i kontakt med slaktet, og det er slakterens vurderinger og faglige kompetanse som sikrer gode råvarer. Ved Norturas slakterier legges det stor vekt på en etisk grunnholdning i tillegg til gode faglige ferdigheter. Det stilles strenge krav til renslighet og god hygiene.

Kjøttskjæreren overtar kjøttet etter at slakteren er ferdig med sin del av arbeidet. En kjøttskjærer skjærer ned slaktet til biffer, fileter og benfritt produksjonskjøtt. Som kjøttskjærer har du mange forskjellige oppgaver: Mottak, innveiing og kontroll av hele skrotter. Grovdeling av skrotter og tilskjæring til alle typer stykningsdeler, biffer og fileter. En kjøttskjærer må ha god fysikk, god fagkunnskap og godt håndlag. Kjøttskjæreren må kunne utføre arbeidet sitt hygienisk og på en måte som ivaretar produktiviteten så vel som økonomien og kvaliteten.

En pølsemakers arbeidsoppgaver er å foredle råvarer fra slaktet til ulike kjøttprodukter. Som pølsemaker behandler du råvarer og lager pålegg, deiger, pølse- og farseprodukter ved hjelp av hakke- og kvernemaskiner. Det er ikke mange med fagbrev som pølsemaker igjen i yrkeslivet, så man vil være ettertraktet. I Nortura så er pølser en av våre viktigste produkter og vi trenger fagutlærte personer som kan videreføre produktene våre på en god måte.

Med et fagbrev i industriell matproduksjon kan man jobbe på matproduksjonsfabrikker over hele landet. Dette fagbrevet er en fin kombinasjon av matlaging og maskinstyring. Med fagbrev i industriell matproduksjon får en mange gode kolleger, muligheter og erfaringer. Du vil lære å ta ansvar, jobbe effektivt, hygienisk, og i samarbeid med andre. En vanlig arbeidsdag består av å starte og stille inn produksjonsutstyret, samt produsere matvarer. I Nortura produseres det mange ulike produkter på forskjellige produksjonssteder. En fagarbeider innenfor industriell matproduksjon vil derfor få forskjellige arbeidsoppgaver avhengig av hvilket produksjonsanlegg man jobber på.

Som fagoperatør i produksjonsteknikk jobber du med å optimalisere produksjonsprosesser i industrien. Du vil få en perfekt kombinasjon av tekniske oppgaver, samt produksjonsarbeid. Dette er et yrke som passer godt for deg som liker å jobbe med maskiner og har interesse for ny teknologi. Hovedoppgavene vil være på produksjonslinjer, men du vil ha tettere samarbeid med tekniskere og teknisk arbeid i avdelingen din. Hvis det skjer et teknisk stopp på en produksjonslinje, vil du være første person på stedet for å prøve å fikse feilen. Dette fagbrevet passer for deg som har interesse av teknologi, og tekniske prosesser. Du skal lære å drifte produksjonslinjer, samt vedlikeholde de på en god måte. Du vil bli en viktig ressurs for anlegget, samt sørge for at produktene kan fortsette å bli produsert med god kvalitet.

En faglaborant har som oppgave å kontrollere, kvalitetssikre og dokumentere produkter, metoder og materialer. Flere av Norturas anlegg har egne laboratorier hvor du vil få lære hvordan matindustrien utfører sine egne kontroller i forhold til matsikkerhet. Typiske oppgaver vil være ulike prøvetakninger og analyser av disse. Opplæringen i laboratoriefaget vil først og fremst bidra til at du utvikler kunnskap om prøvetaking og prosessen rundt, samt kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker. Dette er et yrke hvor må kunne arbeide planmessig og selvstendig. Du trenger også å være nøyaktig og tålmodig og kunne samarbeide med andre fagfolk og brukere av laboratoriets resultater. Laborantyrket er et yrke i konstant endring og utvikling, og opplæringen skal derfor bidra til å forberede deg på dette.

Som lærling i industrimekanikerfaget arbeider du med alle typer håndverktøy og verktøymaskiner for produksjon og tilpasning av maskinelementer - kort sagt er en industrimekaniker en allsidig montør og reparatør. Industrimekanikeren tilvirker og tilpasser maskindeler og monterer-, vedlikeholder- og reparerer maskiner og utstyr. Som industrimekaniker har du har kjennskap til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystem. Arbeidsplassen til industrimekanikeren er både i produksjonslokalene og på verkstedet. Som lærling i industrimekanikerfaget stilles det krav til at du opparbeider deg en helhetlig forståelse av produksjonsprosessene og utstyret som inngår i disse.

En industrirørlegger er ekspert på rørtekniske installasjoner og er en fagarbeider som monterer røropplegg, og utfører sveising samt platearbeid. Industrirørleggeren har gode kunnskaper om materialene vedkomne arbeider med, og følger nasjonale og internasjonale standarder og produktkrav. Industrirørleggeren har god teknisk innsikt og jobber godt i samarbeid med andre. Som industrimekaniker er det også viktig at du er nøyaktig og serviceinnstilt.

Automatikkmekanikere installerer elektriske kabler og styrings- og reguleringsutstyr i automatisk drevne maskiner og utstyr. Arbeidsoppgavene består av å vedlikeholde, reparere og kontrollere ulike maskiner og automatiseringsutstyr, samt utføre ombygging og montasje i automatiserte prosesser, maskiner og anlegg. Som automasjonsmekaniker bygger man om og moderniserer produksjonsutstyr og i noen grad konstruerer man nytt utstyr.

Som logistikkoperatør jobber du med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer. En logistikkoperatør må kunne arbeide effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt, selvstendig og i samarbeid med andre.

Arbeidsoppgavene til ernæringskokker er stort sett de samme som for restaurantkokker. Den største forskjellen er at ernæringskokken har kunnskaper om tilberedning og servering av spesialkost. Hos Nortura setter vi matopplevelser høyt. Våre kantiner bidrar til akkurat dette for våre medarbeidere. Som lærling hos oss vil du kunne ta del i dette arbeidet gjennom å planlegge og tilberede både kalde og varme måltider med god tilgang på gode råvarer. Dette yrket handler mye om å glede dem du lager maten for. Som ernæringskokk må du kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt og hygienisk, både selvstendig og i samarbeid med andre.

Som lærling i yrkessjåførfaget vil du se mye av landes veier. Du skal frakte varer eller personer fra A til B. Du skal lære å planlegge ruter, laste bil på en godkjent og sikker måte, samt håndtere ulik transport dokumentasjon. I Nortura vil mange av varene fraktes i nedkjølte lastebiler, og det blir ditt ansvar for å sikre at lastebilen er i orden, samt varene kommer frem i god tilstand - så miljøvennlig og lønnsomt som mulig. Som lærling i yrkessjåførfaget vil du komme i kontakt med mennesker fra hele landet, samt jobbe alene. Yrket krever at du får førerkort i ulike klasser, men det vil være en del av opplæringen.

Møt noen av våre lærlinger

Laerling Kim

Nortura satser på lærlinger for å utvikle gode fagfolk. Bli med inn og bli kjent med Kjersti og Kim.

Les mer...