Gå til innhold

FN Global Compact

Som den første landbruksbaserte matvareprodusenten forpliktet Nortura seg i 2021 til FN Global Compact og de ti prinsippene, og vi deltar aktivt i det lokale Global Compact nettverket i Norge og i relevante fora internasjonalt.

Global Compact er FNs initiativ for ansvarlig næringsliv, og er i dag verdens største nettverk av bedrifter som jobber med bærekraft. Gjennom deltagelse i FN Global Compact forplikter bedrifter seg til å integrere ti universelle prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og anti-korrupsjon i sin forretningsstrategi og daglige virke. Hvert år skal bedriftene rapportere på arbeidet som gjøres gjennom Communication on Progress, og mangel på rapportering innebærer utestengelse fra initiativet. Global Compact oppfordrer også deltagere til å basere sine mål for bærekraft med de 17 bærekraftsmålene.

Bærekraft i Nortura

Unge bønder Foto Øivind Haug

Hvert år rapporterer Nortura åpent og ærlig på hvordan vi jobber med de ti prinsippene, og de 17 bærekraftsmålene, i vår virksomhet. Dette arbeidet kan du lese mer opp på våre sider om bærekraft.

Les mer...

FNs ti prinsipper for ansvarlig næringsliv

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene.

Arbeidsforhold

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, og
Prinsipp 4: avskaffe alle former for tvangsarbeid,

Prinsipp 5: sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og
Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og
Prinsipp 8: ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og
Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.

Anti-korrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.


Les mer om FN Global Compact her
Les mer om FN Global Compacts lokale nettverk i Norge her
Les mer om Nortura på FN Global Compacts hjemmeside her