Gå til innhold

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, pålegger store virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger kartlegge sin påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsrettigheter gjennom verdikjeden. 

Der det identifiseres mulig negativ påvirkning, skal virksomheten sette i gang tiltak for å unngå, stanse eller begrense denne påvirkningen.

Loven krever at disse årlige vurderingene skal offentliggjøres, første rapportering innen 30. juni 2023. Virksomheter som er omfattet av loven er også forpliktet til å svarer på alle innsynsbegjæringer de skulle få relatert til virksomhetens påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Nortura jobber kontinuerlig med å sikre at vi ivaretar og fremmer grunnleggende menneske- og arbeidsrettigheter gjennom vår verdikjede. Dette forpliktet vi oss til da vi signerte FN Global Compact i 2021, og forpliktet oss til å implementere ti universelle prinsipper innenfor menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og anti-korrupsjon i vår virksomhet.

Vi har også beskrevet vår forpliktelser overfor ansatte i våre etiske retningslinjer, som ble oppdatert i 2022, og alle våre leverandører med konsernavtale er forpliktet til å følge våre etiske retningslinjer for leverandører.

Vår tilgang er i tråd med OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger.

Aktsomhetsvurdering

Storfe Foto Håvard Simonsen

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger finner du i forbindelse med vår bærekraftsrapportering. Fra og med 2023 inngår rapportringen i bærekraftsrapporten.

Les mer...

Etiske retningslinjer

Ansatt produksjon 4 Foto Øivind Haug

Les mer om våre etiske retningslinjer her

Les mer...

Ansvarlig leverandørstyring

Nortura Malviks slakteannlegg Sveberg

Les mer om hvordan vi følger opp bærekraft i vår leverandørkjede her

Les mer...