Gå til innhold

Forpliktelser

Nortura skal drive sin virksomhet i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig, etisk og sunn forretningspraksis, og overholde gjeldende lover og forskrifter. 


Våre etiske retningslinjer definerer våre forventninger til egne ansatte og våre leverandører.

Gjennom deltagelse i FN Global Compact har vi forpliktet oss til å inkorporere ti prinsipper innenfor menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og anti-korrupsjon i vår strategi og virksomhet, og sikre at våre aktiviteter bidra til FNs 17 bærekraftsmål.