Gå til innhold

Sporing og transparens

Mange forbrukere ønsker å vite mer om hvor maten kommer fra og under hvilke forhold våre matvarer er produsert. For å styrke tillitten til våre produkter, skal vi være transparente i verdikjeden fra bonde til bord.

Flere ønsker også å ta mer bærekraftige valg når det kommer til mat og drikke, men synes det er vanskelig å vite hva som er mest bærekraftig. Dette er det største hinderet når det kommer til å ta bærekraftige valg, og kommer før pris.

I dag er det flere aktører som benytter rene klimamerkinger på sine produkter, men med dette legges det kun vekt på én av flere bærekraftdimensjoner, og slike merkinger gir derfor ikke et godt nok svar på hvor bærekraftig produktet er. En mer helhetlig bærekraftdeklarasjon eller merkeordning, vil gjøre det enklere for forbruker å ta mer bevisste og bærekraftige valg.

Animalia kyllingprosjekt

Slik jobber vi

Det jobbes med sporing, transparens og produktmerking mot forbruker og kunde på tvers av alle Norturas merkevarer.

Vi jobber kontinuerlig med å kartlegge hva og hvordan vi kan gi mer relevant informasjon om våre produkter fra bonde til bord, og enkelt tilgjengeliggjøre denne informasjonen for forbruker.

På noen av Norturas merkevarer og produkter har vi allerede sporingsteknologi som gjør at forbruker kan spore tilbake til bonden. Eksempelvis på PRIOR-egg, der hvert egg er merket med en åttesifret produsentkode. Ved å taste inn koden i sporingsfunksjonen på PRIORs nettsider, kan du finne ut hvilken bonde som har ansvar for hønene som har lagt nettopp ditt egg. Vi jobber med å se på hvordan vi kan få sporing på flere av våre produkter og merkevarer.

Vi jobber også med å øke vår åpenhet og bygge kunnskap om ulike produksjoner av norske husdyr, hos forbrukere og kunder. Nortura var blant annet en av pådriverne bak Animalias bransjeprosjekt der publikum kunne følge et innsett kyllinger gjennom live-stream.