Gå til innhold

Plast og emballasje

Som en av Norges største matprodusenter, bruker vi store mengder emballasje av ulike materialer, og det er åpenbart en stor belastning for miljøet.


Emballasjen rundt våre produkter er viktig for å opprettholde den gode kvaliteten på maten, beskytte råvarene mot forurensing og bevare holdbarheten. Den skal beskytte mot aromatap, lys og ha oksygen- og vanndampsbarriere. I tillegg skal produktene tåle transport og håndtering. At emballasjen ikke blir ødelagt er kritisk for å unngå matsvinn.

Vår emballasje består i hovedsak av plast, fiber og aluminium. I dag er det plastemballasje som best ivaretar kvaliteten på mange av våre produkter, på grunn av lav vekt og svært gode beskyttelsesegenskaper. Plast er ofte også det rimeligste alternativet. Samtidig genererer produksjon av jomfruelig plast klimagasser, og plastemballasje på avveie har alvorlige konsekvenser for planeten og truer livet i havet.

Fra et bærekraftperspektiv er plast en hovedutfordring for Nortura, og dessverre er det ikke så enkelt å bare bytte ut plasten med biobaserte løsninger eller andre materialer. Det finnes rett og slett ikke gode alternativer til emballasje av ferske kjøttprodukter i dag.

Nortura har tatt Plastløftet fra Grønt Punkt Norge. Dette løftet skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi gjennom å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.

Slik jobber vi

Vi arbeider målrettet for å finne flere og bedre bærekraftige emballasjeløsninger. Arbeidet går langs disse fire aksene:

  1. Nortura skal ha materialgjenvinnbar emballasje: Når emballasjen er brukt skal den kunne samles inn og gå tilbake som resirkulert råvare til ny emballasje – i en sirkulær loop.
  2. Nortura skal bruke mer resirkulerte eller fornybare materialer inn i emballasjen der det er hensiktsmessig og uten at det går
    på bekostning av matens kvalitet.
  3. Nortura skal bruke emballasje som reduserer matsvinn - Holdbarheten til Norturas produkter skal ivaretas av emballasjen.
  4. Nortura skal ikke bruke mer emballasje enn nødvendig: Vi ser hele tiden på løsninger for å redusere størrelsen eller tykkelsen på eksisterende emballasje.

Vi opererer med strenge krav til mattrygghet, så for at plasten skal ivareta krav til holdbarhet og kvalitet, må den ofte settes sammen av ulike plasttyper til et såkalt laminat – og slike laminater er ikke gjenvinnbare. Vi jobber systematisk for å indentifisere hvilke av våre produkter som er gode kandidater for å bytte emballasje fra laminat til monomateriale. Vi vurderer først våre bestselgere for å oppnå størst effekt på mengden materialgjenvinnbar emballasje vi produserer.

Utfordringene knyttet til emballasje er felles for matvareindustrien, og samarbeid er viktig. Heldigvis skjer det mye utvikling på dette området. Nortura deltar i forskningsprosjekter og bransjesamarbeid for å utvikle nye mer bærekraftige emballasjetyper, som samtidig overholder krav til mattrygghet og holdbarhet. For oss er emballasjen bærekraftig hvis den kommer fra resirkulerte eller fornybare råvarer og at den blir materialgjenvunnet.

Vi jobber også tett mot store internasjonale produsenter og våre leverandører for å kunne utvikle nye og mer bærekraftige alternativer. Samtidig må vi også investere i nytt utstyr på våre anlegg, slik at vi kan ta mer bærekraftige alternativer i bruk etter hvert som nye materialer og teknologi utvikles.