Gå til innhold

Helse, miljø og sikkerhet

Nortura er en av Norges største arbeidsplasser. Over 80 prosent av våre ansatte jobber i produksjonen, hvor arbeidet kan være fysisk krevende og risikofylt. Det fysiske arbeids-miljøet i Nortura innebærer for mange bruk av kniv, sager og andre farlige verktøy og maskiner, tunge arbeidsstillinger og eksponering for kjemiske og biologiske trusler.

Vi stiller store krav til helse, miljø og sikkerhet for å minimere risiko. Kutt og stikkskader, støt eller treff av gjenstander, fallskader og klemskader er de vanligste skadekategoriene.

Slik jobber vi

HMS og kvalitet er grunnplanken i produksjonen vår. Gjennom året er arbeidet med å forstå og håndtere årsakene til uønskede hendelser forbedret ytterligere. På sikt vil dette føre til både færre kvalitetsfeil og færre skader. Vår ambisjon er null personskader og skadeplanen vår beskriver tiltak som skal iverksettes for å nå målet om at alle kommer trygt hjem fra jobb.

Risikovurdering er grunnplanken i vårt HMS-arbeid. Gjennom medarbeiderinvolvering avdekker vi potensielt farlige arbeids-oppgaver og utstyr. Risikovurderingene gir oss beslutningsgrunnlag til å prioritere tiltak på forhold som har for høy risiko. Prioriterte områder beskrives i en tiltaksplan med ansvarlig for gjennomføring av tiltak og tidsfrist.

Vi involverer fagkompetanse og arbeider tverrfaglig for å finne gode løsninger og kommunisere ut nye instrukser og tiltak, enten det er lokalt på en avdeling eller konsernovergripende.

Våre ledere er synlige i driften og tilstede sammen aktive verneombud for å veilede og korrigere atferd der det er nødvendig. Avvik registreres og følges opp med rotårsaksanalyse og nye tiltak.

Gjennom året følges tiltaksplan opp for å evaluere effekt av tiltak og gjøre nødvendige tilpasninger. Denne systematikken gjør at arbeidsmetoden rundt kontinuerlig forbedring fører til arbeid på tvers av flere fagområder, samt reduksjon i skader og andre arbeidsmiljørisikoer.