Gå til innhold

Gode arbeidsforhold

Våre medarbeidere er den viktigste ressursen i selskapet. Som arbeidsgiver jobber vi målrettet for å skape en trygg og god arbeidsplass der trivsel og godt psykososialt arbeidsmiljø er viktig - og der alle skal føler seg verdsatt og ivaretatt. 

Med over 5 000 medarbeidere, fordelt på 31 fabrikker og anlegg spredt i alle landsdeler er det mange mennesker som jobber med å sikre matproduksjon, til gode for alle.

Gode lønns- og arbeidsforhold er en grunnforutsetning for å sikre en langsiktig og bærekraftig virksomhet.

Nortura er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og jobber aktivt for å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall. Det handler om godt forebyggende arbeidsmiljø og sykefraværsarbeid, men også om å være tidlig ute med kartlegging, drøfting og kompetanseheving i hele virksomheten. Som industriarbeidsplass er det også å vikt å jobbe forebyggende med sikkerhet for å forebygge skader. 

Les mer om hvordan det er å jobbe i Nortura her

Les mer...