Gå til innhold

Foods of Norway

Kan norsk tang og tare erstatte soya i kraftfôr? Det er i hvert fall et av prosjektene til forskningssenteret Foods of Norway ved NMBU. Nortura er en av mange industriaktører som sammen deltar i arbeidet med å utvikle mer bærekraftig dyrefôr.

Foods of Norway ble etablert i 2015 og er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og et spleiselag mellom Forskningsrådet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og en rekke aktører i matnæringen, deriblant Nortura og vårt heleide datterselskap, Norilia. Senteret jobber med å utvikle bærekraftige lokale fôringredienser fra naturlige bioressurser.

Vil gjøre norsk kjøttproduksjon mindre avhengig av import

Norske husdyr spiser både grovfôr og kraftfôr. Mens grovfôret består av norske råvarer som gras og halm, består kraftfôret av både norske og importerte råvarer, inkludert soya*. I 2020 lå soya-andelen i kraftfôret til norske drøvtyggere på 5 prosent, mens kraftfôret til norsk fjørfe inneholdt opptil 20 prosent soya. Dette gjør norsk husdyrnæring mer avhengig av jordbruksarealer i andre verdensdeler, og mye av oppmerksomheten er rettet mot import av soya fra Brasil. Importbehovet skaper en sårbar forsyningssituasjon, og spesielt soya-importen er med på å øke klimaavtrykket.

Foods of Norway arbeider med å finne norske og mer bærekraftige alternativer. De mest aktuelle proteinkildene for å erstatte soya er gjær fra skogsvirke, mikroalger, tang og tare og bioproteiner fra naturgass. Norsk forskning ligger langt framme på dette feltet.

Man har god dokumentasjon på råvarenes fôregenskaper hos husdyr og fisk, og har kommet langt i å utvikle prosessteknologi for industriell framstilling. Likevel gjenstår det mye arbeid før disse proteinråvarene er konkurransedyktige med protein fra planter.

Bedre grovfôr og avlsarbeid

I tillegg til å utvikle nye fôrråvarer, arbeider Foods of Norway med å bedre norsk grovfôrproduksjon og å avle fram husdyr som bedre kan utnytte norskprodusert fôr. Det er potensiale for å dyrke bedre grovfôr i Norge og det jobbes med å finne frem til egenskaper hos husdyr som gjør at de kan produsere melk og kjøtt mer effektivt på norske råvarer. Forskerne ser fôrbehandling, ernæring, helse og genetikk i sammenheng, for å utvikle dyr som kan gi mer kjøtt og melk på norsk fôr.