Gå til innhold

Vår bærekraftstrategi

Norturas bærekraftsarbeid er forankret i selskapets bærekraftstrategi. Denne beskriver arbeidet med bærekraft langs seks dimensjoner: 

Vi skal produsere sunn og trygg mat for den norske befolkningen, på naturens premisser. Vår produksjon skal bidra til et livskraftig landbruk og levende bygder over hele landet, og være drevet på en ansvarlig måte - med omsorg for både mennesker og dyr. For å nå disse målene er vi avhengige av nært samarbeid med andre.

En matproduksjon som skal sikre et livskraftig landbruk også i kommende generasjoner - vi kaller det mat på naturens premisser.