graphic-element-nortura
Nortura Haa

Nortura Hå på Jæren er et topp moderne eggpakkeri, der vi tar imot og pakker betydelige mengder egg under merkevaren Prior. Fabrikken huser også Nærbø Kyllingslakt AS, som er et av Norges største fjørfeslakteri – og Hå Kylling AS, som skjærer, pakker og ekspederer kylling.

Ansatte:

130

Kontakt:

Nortura Hå, Næringsveien 25, 4365 Nærbø

firmapost@nortura.no
Tel: 955 18 000

Plassjef:

Wenche Skår
wenche.skar@nortura.no