graphic-element-nortura
Nortura Forus flyfoto fabrikk

Forus

Vi slakter og skjærer gris og småfe. I tillegg foredler vi en rekke produkter og har ekspedisjon.

Foredling

Volum

Ansatte:

550

Fabrikkdirektør:

Vibeke Lamark
vibeke.lamark@nortura.no

Kontakt:

Nortura Forus, Postboks 40 Forus, 4068 Stavanger

firmapost@nortura.no
Tel: 955 18 000