graphic-element-nortura
Nortura Malviks slakteannlegg Sveberg

Malvik copy

I Malvik finner du Norges største og mest moderne slakte- og skjærefabrikk. Vi tar imot både storfe og småfe, og har en betydelig produksjon av deiger sammen med stykking og pakking av deler både fra storfe og småfe. Vi har også ekspedisjon og forsyner, ved siden av kjedenes grossistlagre, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag og deler av Nordland med Nortura-produkter.

Volum

Foredling

Ansatte:

18

Kontakt:

Nortura Karasjon, Ávjovárgeaidnu 186 9730 Karasjok.

firmapost@nortura.no
Tel: 955 18 000

Fabrikksjef:

Ole Martin Lunde
ole.martin.lunde@nortura.no