graphic-element-nortura
Nortura Forde

Gol

Slakting og skjæring av storfe og småfe er hverdagen vår her på Gol, i tillegg til at vi foredler råvarebaserte spesialiteter.

Volum

Foredling

Ansatte:

90

Kontakt:

Nortura Gol, Gamlevegen 20 3550 Gol

firmapost@nortura.no
Tel: 955 18 000

Fabrikksjef:

Ingrid Hillestad Medhus
ingrid.hillestad.medhus@nortura.no