graphic-element-nortura
Nortura Forde

Førde

Vi slakter og skjærer gris og småfe. I tillegg foredler vi en rekke produkter og har ekspedisjon.

Volum

Foredling

Ansatte:

150

Kontakt:

Nortura Egersund, Holtemyrane 6 6814 Førde

firmapost@nortura.no
Tel: 955 18 000

Fabrikkdirektør:

Eivind Fonn
eivind.fonn@nortura.no