graphic-element-nortura
Nortura Haerland2

Våre produksjonssteder

Vi i Nortura har produksjonssteder over hele landet. Slakting, skjæring, videreforedling og pakking for distribusjon er kjernen i det som skjer. I tillegg gjør vi pakking av egg og videreforedling av egg til eggprodukter.

Felles for produksjonsstedene er gode rutiner for å sikre dyrevelferd, mattrygghet og gode arbeidsforhold for de ansatte. Og sist, men ikke minst, fagfolk som er stolte av håndverket sitt.