graphic-element-nortura

Nortura bygger framtidens samvirke

Nortura investerer inntil 1,4 milliarder kroner i nye høyteknologiske anlegg for å styrke norsk matindustri og sikre landbruk i hele landet. Her finner du alt om industristrukturprosjektet i Nortura. Dersom du lurer på noe er det bare å ta kontakt, så hjelper vi deg.

Framtidens samvirke

Nortura er bondens selskap og i fellesskap produserer vi trygg og bærekraftig mat på norske naturressurser. Skal vi sikre nok mat til en voksende befolkning uten å ødelegge klimaet, må vi ta i bruk dyrkbar jord og ressurser her hjemme.

Samtidig endrer markedet seg, nye konkurrenter etableres, Norge importerer mer mat fra utlandet, og kjøttprisene synker. Dersom vi skal håndtere disse utfordringene må vi følge med i tiden og utvikle fremtidens matindustri. Derfor lanserer Nortura en ny industristruktur for rødt kjøtt.

--

Noen av våre bærekraftsmål innen 2030:

Utslipp 80 A
Matsvinn 60
Fossile B

Visste du at?

Industristrukturprosjektet i sin helhet har en gjennomsnittlig tilbakebetalingstid på 3,6 år, noe som anses å være meget rask gevinstrealisering i industriprosjekter?