Hopp til innhold

Konsernledelsen

Konsernledelsen

Konserndirektør Lisbeth Svendsen

Lisbeth Svendsen, konserndirektør Nortura Produksjon

Ansvarlig for produksjonsanleggene i Nortura. Slakting, skjæring og videreforedling av alle dyreslag og egg, samt leieproduksjoner.

Lisbeth Svendsens erfaring
Konserndirektør Robert Bekkhus

Robert Bekkhus, konserndirektør Nortura S&OP, salgsstyring og industrisalg

S&OP, markedsleveranser, logistikk og lagerstyring.

Robert Bekkhus' erfaring
Konserndirektør Ellen Flø Skagen

Ellen Flø Skagen, konserndirektør kommunikasjon, bærekraft og samfunn

Mediehåndtering, krisekommunikasjon, bærekraft, samfunnsansvar og forbrukersenter.

Ellen Flø Skagens erfaring
Konserndirektør Erik Høeg

Erik Høeg, konserndirektør Nortura Vekst og konst. konserndirektør økonomi

Datterselskaper, IKT, digitalisering, forretningsutvikling og prosjekt-porteføljestyring.

ERIK HØEG ERFARING

Hilde Klerck-Nilssen, konserndirektør Nortura Proff og industri (konst.)

Salg og kategoriarbeid i serverings- og industrimarkedet.

Hilde klerck-Nilssen erfaring